Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Novice

PRIPRAVLJALNI SESTANEK projekta P.L.A.Y., Erasmus+Sport

petek, 24.2.2017

Erasmus+Sport

 

PRIPRAVLJALNI SESTANEK projekta P.L.A.Y., Erasmus+Sport

Helsinki, 20. 2. – 21. 2. 2017

V okviru projekta P.L.A.Y. – Peer education, Leadership, Action, Youth – promoting grassroots sport for educational success and social inclusion, ki je sofinciran s strani EU, programa Erasmus+ Sport 2016, je od 20. 2. do 21. 2. 2017, v Helsinkih na Finskem potekal pripravljani sestanek partnerjev. Prijavitelj Suomen Monikulttuurinen Liikuntaliitto Fimu ry (The Finish Multicultural Sports Federation – Fimu je pripravil pripravljalni sestanek katerega so se udeležili vsi partnerji: Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto (Slovenija), Consorzio Comunità Solidale – CCS (Italija), Asd Margherita Sport e Vita Basket – MSV Basket (Italija), Pere Tarres Foundation (Španija), , Fare network (Velika Britanija). Projekt se želi lotiti pomembnega evropskega problema: šolskega osipa mladih in socialne prikrajšanosti. Osredotoča se na inovativen vidik: medtem ko je povezava med amaterskim športom in socialnimi veščinami pogosto raziskovana, so sinergije z izobraževalno razsežnostjo in prenosljivostjo kompetenc (pridobljenih s prostovoljskim delom v športu) v formalnem izobraževanju le redko vrednotene na evropski ravni. Cilj projekta je krepitev pozitivnih sinergij med prostovoljstvom, amaterskim športom in izobraževanjem z namenom spodbujanja kakovostnega prostovoljstva v izobraževanju in podporo mladim, ki jim grozi osip.

Na pripravljalnem sestanku se je v uvodu predstavil prijavitelj Fimu, njihov podpredsednik Khilood Mansoor in vodja projekta Katja Arpalo, v nadaljevanju pa so se predstavili še vsi partnerji. Partnerji so se na sestanku razdelili naloge, ki jih bodo opravili, podrobno pregledali vseh sedem delovnih delov projekta ter pripravili delovni načrt za izvedbo aktivnosti s podrobno opisanimi nalogami posameznih partnerjev. Prav tako so sprejeli dogovor o finančnih pravilih, spremljanju in evalvaciji ter diseminaciji projekta. Skupaj so pripravili še partnerski dogovor. Projekt, ki je sestavljen pa je iz sedmih delov,  bo trajal 36 mesecev (januar 2017 – december 2019) v Italiji, Finski, Španiji Sloveniji, Veliki Britaniji in državah članicah mreže Fare.

Partnerji so na sestanku pridobili koristne informacije, ki jim bodo v pomoč za načrtovanje naslednjih korakov, pripravili operativni časovni okvir projekta, se dogovorili o skupnih metodah dela in orodjih ter začeli z iskanjem interesnih skupin na lokalni, nacionalni in evropski ravni, predvsem šole in druge izobraževalne institucije, ki bodo sodelovale na projektu.

‹ nazaj