Regijski NVO center

Neformalna mreža nevladnih organizacij JV Slovenije

V neformalno mrežo nevladnih organizacij regije JV Slovenija je vključenih že več kot 240 nevladnih organizacaij. Priključite se tudi vi! Več informacij in pristopna izjava TUKAJ!

NVO vključene v neformalno mrežo imajo prednosti pri nudenju storitev Regijskega NVO centra.

VKLJUČITE SE V KORPORATIVNE PROSTOVOLJSKE AKCIJE

S svojim društvom ali zavodom se v korporativne akcije vključite tudi vi! Podjetja so pripravljena ponuditi svoje zaposlene, da pridejo v vašo organizacijo in vam pomagajo pri uresničevanju vaših ciljev, vizij. Več informacij!

Novice

CREW – “COMMON ROOTS OF THE EUROPEAN WORDS”

torek, 12.9.2017

 

 

CREW - "COMMON ROOTS OF THE EUROPEAN WORDS"

 


Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto sodeluje v projektu “COMMON ROOTS OF THE EUROPEAN WORDS” – CREW, ki ga vodi italijanski partner Associazione di volontariato “NEW DEAL” iz regije Kalabrija. V tednu med 11.-16.9.2017 poteka v regiji Kalabrija (Italija) usposabljanje, kjer sodelujeta tudi dve udeleženki Društva za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto. Projekt je sofinanciran s strani Evropske unije – program Erasmus+.

Glavni cilji projekta so: pridobivanje kompetenc za reševanje problemov in promocija solidarnosti; krepitev medkulturnega dialoga, strpnosti in medsebojnega spoštovanja; raziskovanje skupnih lingvističnih korenin, ki bodo opolnomočile koncept evropskega državljanstva in skupnosti, ki temelji na človekovih pravicah ter izboljšanje znanja tujih jezikov, ki je ključno za medsebojno povezovanje.

Usposabljanja se bo udeležilo 26 udeležencev iz 12 različnih držav (Bolgarija, Ciper, Hrvaška, Italija, Latvija, Litva, Makedonija, Portugalska, Češka republika, Romunija, Slovenija, Španija). Skozi proces neformalnega učenja bodo spoznavali lingvistične korenine evropskih narodov in iskali njihove sorodnosti, promovirali raznolikost ter krepili evropsko kulturo in identiteto. Vsi ti elementi so pomembni za Evropsko unijo kot skupnost brez kulturnih in lingvističnih ovir ter radikalizma. Projektne aktivnosti bodo obudile zamisel o družbi, ki temelji na vrednotah pluralizma, nediskriminacije, strpnosti, pravičnosti, solidarnosti in enakosti med spoloma. Udeleženci pa bodo okrepili zavedanje o lastni kulturi in državi ter zgradili mednarodne vezi, ki so pomembne za aktivno državljanstvo.

 

Več informacij o projektu tukaj.

‹ nazaj