Regijski NVO center

"Če bi bil-a jaz župan-ja..."

Torek, 18. 9. 2018, ob 16.30 uri, v Knjižnici Mirana Jarca

Novice

Poziv za posredovanje predlogov prednostnih raziskovalnih tem

torek, 14.11.2017

Ministrstvo bo v sodelovanju z Javno agencijo za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije za četrti javni razpis, ki bo objavljen v začetku leta 2018, okvirno namenilo 3 milijone evrov za izvajanje prednostnih raziskovalnih projektov v podporo razvoju slovenskega kmetijstva, gozdarstva, varne hrane, podeželja in ribištva.

Pri oblikovanju predlogov prednostnih tem naj se predlagatelji osredotočijo le na vsebine, ki se umeščajo v okvire strateških ciljev, opredeljenih v nacionalnih dokumentih dolgoročnega sektorskega razvojnega načrtovanja kot tudi v usmeritvah evropske strategije s področja biogospodarstva.

Raziskovalne institucije in nevladne organizacije, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in živilstva, prosijo, da jim posredujejo omejeno število usklajenih predlogov prednostnih raziskovalnih tem, ki po njihovem mnenju predstavljajo ustrezno raziskovalno podporo razvoju kmetijstva, živilstva, gozdarstva in ribištva v Sloveniji.

Več informacij tukaj.

‹ nazaj