Regijski NVO center

Neformalna mreža nevladnih organizacij JV Slovenije

V neformalno mrežo nevladnih organizacij regije JV Slovenija je vključenih že več kot 240 nevladnih organizacaij. Priključite se tudi vi! Več informacij in pristopna izjava TUKAJ!

NVO vključene v neformalno mrežo imajo prednosti pri nudenju storitev Regijskega NVO centra.

VKLJUČITE SE V KORPORATIVNE PROSTOVOLJSKE AKCIJE

S svojim društvom ali zavodom se v korporativne akcije vključite tudi vi! Podjetja so pripravljena ponuditi svoje zaposlene, da pridejo v vašo organizacijo in vam pomagajo pri uresničevanju vaših ciljev, vizij. Več informacij!

Novice

Projekt za opolnomočenje Romov

torek, 29.5.2018

Univerza v Novem mestu, Fakulteta za ekonomijo in informatiko (FEI) je skupaj z Društvom za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto (DRPD) izvedla projekt Opolnomočanje Romov.

 

Devet študentov iz sedmih različnih fakultet - FEI in Fakultete za upravne in poslovne vede Univerze v Novem mestu, Fakultete za socialno delo, Pedagoške fakultete in Fakultete za šport Univerze v Ljubljani, Pedagoške fakultete in Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru – je od februarja do maja v socialnovarstvenem programu Dnevni center za romske otroke v romskih naseljih Brezje, Šmihel in Jedinščica izvajalo učno pomoč in ostale aktivnosti, ki romskim otrokom omogočajo pridobivanje novih znanj in veščin ter kvalitetno preživljanje prostega časa.

 

Projekt Opolnomočenje Romov (Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016 – 2020), ki ga sofinancira Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, je tako študentom kot romskim otrokom omogočil novo medkulturno izkušnjo in razvijanje socialnega in človeškega kapitala.

‹ nazaj