Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

.

.

Novice

Očistimo Slovenijo 2018 - Dodatne pomembne informacije za lokalne koordinatorje in tiste, ki to želite postati

ponedeljek, 27.8.2018

Očistimo Slovenijo

1. CILJ AKCIJE IN AKTIVNOSTI

Ključni cilj tokratne akcije ni samo čiščenje, ampak še zadnjič množično in združeno povabiti prebivalce Slovenije, da se aktivirajo in dajo prispevek lepšemu in čistejšemu okolju. Hkrati je vsa pozornost usmerjena v to, da s skupnimi močmi v nadaljevanju poskrbimo, da Slovenija ostane čista za vedno preko spodbujanja preprečevanja nastajanja odpadkov in boljšega ravnanja z njimi.

Zato dajemo letos poudarek še vrsti drugih aktivnosti, ki jih lahko izvedete v vašem kraju.

Predlagamo, da najdete tudi take aktivnosti, kamor se bodo lahko prostovoljci v vaši občini aktivno vključili.

2. AKTIVNOSTI V VAŠI OBČINI

Dodatni predlogi in poudarki

V primeru, da je vaš kraj sorazmerno čist, če bi se želeli priključiti pa niste prepričani, kako, predlagamo na dan akcije naslednje aktivnosti za občane:

2a. PREGLED DIVJIH ODLAGALIŠČ V VAŠEM KRAJU

Tokrat podrobneje pregledujemo register divjih odlagališč. V približno polovici občin so podatki že osveženi. Če to pri vas ne bo mogoče izvesti pred 15. septembrom, lahko, na dan akcije, skupino prostovoljcev zadolžite za pregled divjih odlagališč in osvežitev podatkov v registru.

Seznam odlagališč v vaši občini - tu najdete podrobne podatke o odlagališčih, ki jih lahko pregledate in popravite

Navodila za preverjanje - tu pa so natančna navodila, kako se lotiti popisa ali pregleda podatkov

2b. OČISTIMO VODE

Tokrat pa je posebna pozornost namenjena tudi popisu in čiščenju vodotokov. Preverite stanje vaših vodotokov in predvsem možnosti, da se na nenevarnih odsekih na dan akcije očistijo nabrežine rek, potokov, jezer.

2c.POPIS NAJDENIH ODPADKOV

Znotraj pobude Break Free From Plastic (Osvobodimo se plastike), kjer sodeluje svetovna pobuda World Cleanup Day in Greenpeace, se bo, kolikor bo mogoče, tokrat popisala tudi blagovna znamka odpadka (največkrat odpadne embalaže), ki je končala v naravi. S tem se ustvarja orodje, ki v prihodnosti omogoča dodaten pritisk na proizvajalce in trgovce. Skupina prostovoljcev se lahko določi tudi za to nalogo. Več informacij in navodil bomo posredovali v začetku septembra.

2č.POBERI 4 SMETI

Če ni mogoče organizirati drugih aktivnosti, lahko spodbudite ljudi, da očistijo svoje ulice, pešpoti, nabrežine manjših rek in potokov, predele ob manjših cestah. Predvsem ob cestah izven naselij (kjer komunalna služba, prebivalci in drugi ne čistijo redno) se najde veliko odpadkov.

Podatki o aktivnostih v vašem kraju

POMEMBNO!!! 

Da bomo lažje usmerjali ljudi, ki se javljajo in se bodo prostovoljno udeležili akcije v vašem kraju, potrebujemo z vaše strani čimprej natančne usmeritve. In sicer:

POPIS AKTIVNOSTI: kaj točno se bo v vašem kraju dogajalo

DATUM IN ZAČETEK AKTIVNOSTI: dan in ura

ZBIRNO MESTO/MESTA

Za lažje in hitrejše javljanje informacij smo pripravili OBRAZEC!

Prosimo vas, da nam informacije čim hitreje oz. takoj, ko bodo znane, sporočite! Ta del je res pomemben!

Podatke bomo objavili tudi na spletni strani tukaj.

3. MATERIALI

Materiali za izvedbo aktivnosti

Za vse občine, ki bodo potrdile sodelovanje oz. če bo določena skupina prostovoljcev izvedla ustrezne aktivnosti in k sodelovanju povabila tudi druge prebivalce kraja, bomo brezplačno zagotovili:

natisnjene plakate - zagotovili bomo čim bolj ustrezno količino plakatov (če bi obstajala potreba po dodatnih količinah, so datoteke naložene na spletni strani)

vreče za ločeno zbiranje odpadkov - ločevanje odpadkov je res ključna stvar! Za vsako ceno želimo spodbujati ločevanje odpadkov, zato bomo zagotovili določeno količino vreč za embalažo, papir, steklo, nevarne odpadke in mešane odpadke. Vreče bomo namenili vsem občinam, kjer bodo potekale aktivnosti.

rokavice - zagotovili bomo določeno količino latex rokavic različnih velikosti. Če obstaja v občini interes po nakupu kvalitetnejših rokavic, predlagamo, da izkoristite ugodno ponudbo, ki smo jo dogovorili s podjetjem Zavas (in je priložena).

PREVZEM MATERIALOV

Plakati bodo na voljo predvidoma konec prihodnjega tedna. Dvigniti jih bo mogoče v Ljubljani. Glede tega vam kmalu pošljemo dodatne informacije!

Vreče in rokavice bodo v prvih dneh septembra.

Za dodatne informacije se nam oglasite na lokalno@ocistimo.si

Če se bodo v občini izvajale druge aktivnosti, za katere je potrebno zagotoviti določen material, vas prosimo, da interes po prispevku preverite tudi pri lokalnih podjetjih.

Odprta pa je tudi vrsta občinskih razpisov, ki bi lahko pokrili stroške - predlagamo, da preverite možnosti za vašo občino. Če potrebujete pri tem pomoč, nam sporočite.

Promocijski materiali

Pripravljen je promocijski material, ki se lahko uporabi predvsem za spletno promocijo akcije.

Materiali so dostopni tukaj.

Prosimo le za dosledno uporabo.

4. POVZETEK DOGAJANJA IN DRUGE INFORMACIJE

OBČINE - 94 občin še potrebuje lokalne koordinatorje. Če lahko pri tem kako pomagate, bo to odlično!

PARTNERJI - k akciji je pristopilo že več kot 50 partnerjev, ki so v veliki meri krovne zveze društev. Le-ti so poslali obvestila in poziv k udeležbi svojim članom. V kolikor še niste stopili v kontakt z njimi, predlagamo, da to storite čim prej.

SLOVENSKA VOJSKA - je ponudila pomoč na terenu, predvsem pri čiščenju zahtevnejših odlagališč. Če menite, da bi pomoč koristila tudi v vaši občini, nam to sporočite ali zabeležite v obrazcu.

PRIJAVE PROSTOVOLJCEV - na spletni strani so omogočene prijave prostovoljcev. Ko bodo v vaši občini znani podatki o aktivnostih, termini in lokacije zbirnih mest, bomo prijavljene o tem obvestili. Hkrati bomo informacije posredovali tudi vam. Prijave seveda niso obvezne!

PRIJAVE PODJETIJ - interes po vključitvi na dan akcije s svojimi zaposlenimi izraža precej podjetij. Zanje velja posebna prijava tukaj.

OZAVEŠČANJE - spremljajte novice na spletni strani, objave na facebooku, instagramu in twitterju in delite vsebine med vašimi somišljeniki.

 

ZA NAVDIH - Slovenija v svetu visoko vihti zeleno zastavo in je navdih množici drugih držav

Hvala, ker verjamete, da je svet lahko čistejši, lepši, boljši!

Dodatne informacije in kontakti:

lokalno@ocistimo.si

Klemen Belhar, klemen.belhar@ocistimo.si, 040 170 679

Jože Horvat, joze.horvat@ocistimo.si, 041 583 170

Aleš Pungerčar, ales.pungercar@ocistimo.si, 040 418 595

Ana Jeglič, ana.jeglic@ocistimo.si, 030 375 167

Vir: Očistimo Slovenijo


‹ nazaj