Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

.

.

Novice

Ne obsojam, objemam.

ponedeljek, 5.11.2018

Čez tisoč novomeških učencev, dijakov in študentov je letos med februarjem in novembrom lahko v okviru projekta OMG! 2 pridobilo kakovostne informacije o priseljencih in beguncih. Z njimi so vzpostavili tudi osebni stik in si tako ustvarili povsem svojo sliko o njih. Ta je v tako velikem razkoraku s splošno družbeno klimo in z zgodbami na družbenih omrežjih, da je bil vzklik OMG! njihova zelo pogosta reakcija.

Slovenci imamo bolj ali manj prikrit negativen odnos do tujcev. Ob pomoči medijev jih dojemamo in obravnavamo kot homogeno skupino, zgrajeno zgolj okoli lastnosti "biti tujec", čeprav gre v resnici za posameznike, ki so si med sabo enako različni, kot smo si prebivalci Slovenije med sabo različni po izobrazbi, veščinah, znanjih, veroizpovedi, svetovnem nazoru, osebnostnih lastnostih, hobijih, narodnosti itd. Da se ne bi v enako zanko ujeli tudi mladi, je Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto zanje pripravilo aktivnosti, s pomočjo katerih so pridobili dovolj informacij in predvsem osebnih izkušenj, da so si lahko ustvarili svojo sliko o priseljencih. Ob tem pa so razvijali tudi sposobnost kritičnega razmišljanja o tem, kako iz javno dostopnih (dez)informacij gradijo odnos do priseljencev, ter kako njihov osebni odnos prispeva v izgradnjo splošne družbene klime.

Od učilniške klasike do živih knjig in pretresljivih simulacij

Mladi so se seznanili z vzroki in s posledicami migracij, s pomenom spoštovanja človekovih pravic, s posledicami sovražnega govora ter z nujnostjo medkulturnega dialoga, če želimo živeti v odprti in vključujoči družbi. Spoznali so tudi,  kako priseljenci s svojim znanjem in delom prispevajo k razvoju družbe. Načini, kako so prihajali do novih spoznanj, pa so bili zelo različni.

Nekaj informacij so pridobili na klasičen način s predavanji in delavnicami. Nekaj so jih začutili na kulturnih dogodkih v izvedbi predstavnikov različnih kultur, ki živijo v Sloveniji - na primer na Sejmu kultur in v Kinu na prostem, ki sta potekala pod okriljem festivala Teden kultur. Najdragocenejše in tudi najbolj učinkovite pa so bile informacije, ki so jih mladi pridobili »iz prve roke«, ko so se ne le srečevali in pogovarjali z begunci/priseljenci, ampak so z njimi sodelovali pri konkretnih nalogah.

Udeleženci so bili najbolj navdušeni nad Živo knjižnico, ki je podobna navadni, le da so knjige v njej ljudje, o katerih imamo svoje »mnenje«, ne pa tudi verodostojnih informacij. Izposodili so si jih za 15-minutni klepet, v katerem so izvedeli, kako je biti predstavnik skupine, do katere družba goji predsodke. Podobno učinkovita so bila Give-box druženja z begunci, na katerih so drug drugega učili jezika, pisave, plesa, tradicij, ter skupne športne igre, kjer so se mladi pomerili s profesionalnim "kupljenim igralcem", ki igra za novomeški košarkarski klub in pomembno prispeva k rezultatom. Svojevrsten šok za mlade pa je bil socialni eksperiment Modrooki/Rjavooki, v katerem so udeležence eksperimenta zgolj na podlagi barve oči razdeli na »boljše« in »slabše« ter jih izpostavili konkretni izkušnji družbenega pritiska na »slabše«. Udeleženci so na svoji koži občutili, kako se počutijo tisti, do katerih družba goji predsodke zgolj zato, ker imajo določeno značilnost, na katero ne morejo vplivati.

Mladi ustvarili nov slogan: Ne obsojam, objemam.

Projekt se je več kot uspešno zaključil z novim sloganom, ki so ga ustvarili dijaki novomeške Kmetijske šole Grm in biotehniške gimnazije, ko so skupaj s kreativnim direktorjem agencije Publicis Matjažem Germom razmišljali o družbeni moči besed. Spoznali so, da so besede skozi zgodovino imele veliko motivacijsko moč, ki jo lahko uporabimo v dobre ali pa slabe namene. Če lahko razpihujejo sovraštvo, lahko tudi povezujejo. Novi slogan kaže na to, da mladi zelo dobro razumejo, za kaj bi se morali kot družba zavzemati.

Hvala glavnemu podporniku projekta

Projekt je sofinanciral Urad Vlade RS za komuniciranje v okviru prizadevanj za spoštovanje in sprejemanje pripadnikov različnih etničnih skupin, beguncev in migrantov" (http://www.vlada.si/pomoc_beguncem/)

Povezana novica: OMG! 2 - Majemo predsodke mladih o etničnih manjšinah

‹ nazaj