Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

.

.

.

.

Novice

Ima vaša organizacja status delovanja v javnem interesu? Če ga želite obdržati, je treba do 31. marca 2019 akte uskladiti s pogoji iz zakona o NVO.

sreda, 30.1.2019

Bliža se rok za uskladitev ustanovitvenih aktov in delovanja nevladnih organizacij v javnem interesu z Zakonom o nevladnih organizacijah. Ali veste, katere dokumente pripraviti in kam jih poslati?

Društva, zveze društev, zavodi in druge nevladne organizacije (npr. invalidske in humanitarne organizacije), ki so imele status delovanja v javnem interesu, ko je bil 14. 4. 2018 sprejet Zakon o nevladnih organizacijah (ZNOrg), morajo najkasneje do 31. marca 2019 uskladiti svoje ustanovitvene akte in delovanje s pogoji za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu po ZNOrg, da bi status obdržale.

Za uskladitev aktov in delovanja morajo poskrbeti tudi nevladne organizacije, za katere zakon določa, da je njihova dejavnost v javnem interesu – lovske in ribiške družine, gasilska društva, društva, ki opravljajo naloge zaščite in reševanja itn.

Kaj je treba poslati kam?

Na ministrstva, ki so pristojna za področja, na katerih organizacije delujejo v javnem interesu, je treba posredovati predpisano izjavo (glej prilogo), da je ustanovitveni akt in delovanje organizacije usklajeno s pogoji, ki veljajo za podelitev statusa, da nevladna organizacija deluje v javnem interesu po ZNOrg. Po potrebi je treba te akte uskladiti na zboru članov ali skupščini.

Do istega datuma morajo organizacije ministrstvom posredovati tudi poročilo o delu (kar ni enako letnemu poročilu, ki ga morajo oddati na AJPES!) in program bodočega delovanja. Na podlagi tega bodo ministrstva presojala, ali nevladna organizacije še izpolnjuje pogoje za ohranitev statusa v javnem interesu.

Priročna delavnica z vsemi napotki

Če niste prepričani, ali se boste znašli, vam je na voljo hitra enourna delavnica, na kateri boste izvedeli, kaj vse morate storiti, da status ohranite - in s tem vse koristi, ki jih prinaša (možnost pridobivanja donacij posameznikov, ki lahko izbranim organizacijam namenijo 0,5 odstotka dohodnine, prednost pri javnih razpisih, možnost brezplačne uporabe občinskih prostorov itd.).

Matej Verbajs, vodja pravne službe CNVOS, vam bo na praktičnih primerih pokazal, kako morate popraviti statute ali akte o ustanovitvi, da bo delovanje vaše organizacije skladno z Zakonom o nevladnih organizacijah.

Delavnica je namenjena tudi organizacijam, ki že na podlagi zakona delujejo v javnem interesu, in želijo biti vpisane v evidenco nevladnih organizacij (kot npr. gasilska društva, lovska društva, ribiške družine)

Ena delavnica bo potekala 13. 2. 2019 v Ljubljani (na CNVOS): kotizacija 20 €/udeleženca (prijave tukaj)

Druga delavnica bo v Novem mestu (datum še usklajujemo), kotizacijo krije Regijski NVO center, zato bo za udeležence brezplačna.

Vir: CNVOS

Dokumenti

‹ nazaj