Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

.

.

.

.

Novice

Projekt CROSS OVER

torek, 5.2.2019

V začetku februarja, med 3. - 4.2.2019, je v Zagrebu potekalo prvo srečanje v okviru projekta 'CROSS OVER', ki je sofinanciran s strani Evropske Unije Evropa za državljane (Europe for Citizens). Srečanja smo se udeležili tako partnerji gostitelji, kot partnerji obiskovalci iz Slovenije, Hrvaške, Češke, Slovaške, Italije, Malte, Makedonije, Belgije, Švedske in Madžarske. Skupno sodeluje v projektu 12 držav, iz katerih prihaja 14 sodelujočih partnerjev. Namen projekta je spoznati različne izzive in prakse na temo Evropskih volitev, s katerimi se soočajo posamezne države, govoriti o tem, zakaj je Evropska Unija za nas pomembna, kakšne koristi nam kot posameznikom prinaša in kakšen je pravzaprav naš odnos do te institucije. Države z zelo nizko udeležbo na volitvah (pod 25%) bodo gostile dogodke projekta z namenom spodbujanja državljanov k aktivni udeležbi, ostale partnerske države z visoko udeležbo na volitvah (do 90%) pa bodo spodbujale in predstavile svoje dobre prakse.

Po predstavitvi projektov in partnerjev, smo prvi dan razmišljali o izzivih, s katerimi se srečujemo državljani EU na področju poznavanja EU. Na to temo je tudi Hrvaška delegacija predstavila nekaj rezultatov izvedene ankete med mladimi, na podlagi katere smo debatirali o izzivih posamezne države. Skupno smo ugotovili, da je zavedanje o tem, kaj nam Evropska Unija, katere državljani smo, prinaša, zelo majhno. Sledilo je delo v skupinah, v katerih smo razmišljali o štirih pomembnih dejstvih, ki smo jih predhodno izpostavili sami pa tudi dejstvih, ki so na podlagi raziskav največkrat dilema in problematika mladih - da Evropske Unije ne sprejemajo kot svoje in pravzaprav ne razumejo, kaj Evropska Unija sploh je.

Tako smo izpostavili 4 dejstva:

  1. Zmotno prepričanje, da Evropska Unija deluje od zgoraj navzdol. Zdi se, da vrednote na katerih je bila zgrajena Evropska Unija, izginjajo oz. jih prehitevajo interesi poslancev Evropske unije, kar pomeni, da je zanimanje za zavest o državljanstvu Evropske Unije zelo padlo, hkrati pa pomeni, da če želimo pridobiti te vrednote nazaj, oz. jih priklicati nazaj, je potrebna naša aktivna participacija, aktivno državljanstvo posameznika, saj imamo poleg nacionalnega državljanstva tudi državljanstvo Evropske Unije. To pa pomeni, da nismo le prejemniki pravic, temveč tudi nosilci določenih državljanskih obveznosti.
  2. Evropska Unija ne prinaša dovolj rezultatov. V medijih slišimo razne novice, od resničnih pa do neresničnih. Pomembno se je zavedati, da za doprinos rezultatov ni pomembno le razpolaganje z denarnimi sredstvi ali osredotočenje na 4 svoboščine (prost pretok blaga, ljudi, kapitala in storitev), temveč osredotočenje na človeka skozi harmonizirana pravila o plačah, zaposlovanju, tako da bodo imeli mladi enako priložnost tako v domači državi kot v kateri drugi Evropski državi. Poudarek naj se daje na posameznika in dejstvo, da Unija pomeni nekaj kar je poenoteno, torej enakovrednost Evropskih držav.
  3. Evropsko Unijo se premalo promovira. Vrednote Evropske Unije niso dovolj potisnjene v ospredje. Velikokrat pozabljamo, da je naša identiteta tudi to, da smo državljani Evropske Unije. Pomembno je, da se počutimo kot državljani, da smo na to 'ponosni', da z žarom aktivno prispevamo k razvoju Evropske Unije. Zato igra veliko vlogo ozaveščanje mladih, že v osnovnih šolah, ter tudi ostalih državljanov, da imajo poleg državljanstva določene države članice, tudi državljanstvo Evropske Unije.
  4. Ne zavedamo se, kaj Evropska Unija lahko stori in kaj lahko reši. Najti moramo pozitivno dejstvo o tem, kaj Evropska Unija je, za kar je potrebno, da se ljudi pouči, zakaj potrebujemo Evropsko Unijo. Ni dovolj govoriti o tem, ali želimo biti del Evropske Unije ali ne, pomembni so razlogi. Zato je izobrazba o Evropski Uniji zelo pomembna. Pomembno je vprašanje zakaj!

Naše debate o vseh štirih dejstvih in ostale raziskave, ki so bile narejene že pred tem dogodkom, so pokazale nekaj, kar je skupno vsem, in sicer: neznanje o sestavi in delovanju Evropske Unije, premajhna ozaveščenost o tem, kaj Evropska Unija pomeni za posameznika, kar privede do pasivnega državljanstva, s tem večjo birokracijo, ki pozablja na vrednote Evropske Unije in preusmeri delovanje Evropske Unije v drug namen, ter navsezadnje v možen razpad, kar trenutno dokazuje Brexit.

Naslednji dan je potekala konferenca, ki je bila odprta za širšo javnost in na kateri so bili, kot gostje, prisotni predsednik Hrvaškega predstavništva Evropske Komisije, predstavnica pisarne Evropskega parlamenta na Hrvaškem, predsednik Hrvaške nacionalne volilne komisije in še ostali, ki so predstavili izzive Evropskih volitev skozi oči Evropske Unije. Konferenco in srečanje smo uspešno zaključili s podelitvijo nagrad zmagovalcem natečaja, na katerem so sodelovali mladi z naslovom "Kreativno tekmovanje 'EU2ME'"

‹ nazaj