Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

.

.

Novice

PROSTO DELOVNO MESTO: Strokovni sodelavec v programu Dnevni center za romske otroke

ponedeljek, 18.2.2019

Objavljamo prosto delovno mesto

Strokovni delavec v programu Dnevni center za romske otroke

Opis del in nalog:

  • Načrtuje in izvaja aktivnosti v socialnovarstvenem programu Dnevni center za romske otroke,
  • izvaja učno pomoč,
  • izvaja aktivnosti za kvalitetno preživljanje prostega časa,
  • izvaja aktivnosti za promocijo zdravega življenjskega sloga,
  • izvaja aktivnosti za razvijanje socialnih veščin, socialnega in kulturnega kapitala,
  • se povezuje in sodeluje z ostalimi deležniki in pomembnimi drugimi (starši, strokovni delavci šol, itd.),
  • vodi evidence, skrbi za dokumentacijo, pripravlja poročila,
  • opravlja druga dela in naloge po navodilih vodje.

OBVEZEN POGOJ: 
Obvezen pogoj za zasedbo delovnega mesta je izobrazba v skladu z 69. členom Zakona o socialnem varstvu (visokošolska 2. stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja), Družbene vede (podrobneje neopredeljeno) ali visokošolska 1. stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja), Družbene vede (podrobneje neopredeljeno) ter opravljen STROKOVNI IZPIT iz področja socialnega varstva.

Kontaktna oseba: Branka Bukovec, 041 764 762, branka.bukovec@gmail.com

‹ nazaj