Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

.

.

Novice

Kako obdržati status nevladne organizacije v javnem interesu

torek, 19.2.2019

Je imela vaša organizacija status delovanja v javnem interesu še pred sprejemom Zakona o nevladnih organizacijah (ZNOrg), torej pred aprilom 2018? Status lahko izgubite, če do 31. marca ne boste uredili treh stvari. Ker je ena od njih morebitna sprememba vaših ustanovnih aktov, je treba pohiteti, saj to pomeni sklicevanje vaših organov in postopek na upravnih enotah/sodiščih.

14. aprila 2018 je začel veljati Zakon o nevladnih organizacijah –ZNOrg (Uradni list RS, št. 21/18), ki med drugim določa pogoje za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu. Pogoji so se poenotili za vsa področja, na katerih delujejo nevladne organizacije, status pa je zdaj dosegljiv vsem nevladnim organizacijam, ne le društvom, kot je bilo v večini v veljavi prej.

V prehodnih določbah pa Zakon določa, da morajo svoj položaj urediti tudi tiste organizacije, ki so imele status delovanja v javnem interesu že pred uveljavitvijo zakona. To so društva, zveze društev, zavodi, mladinski sveti ter druge nevladne organizacije, ki so status dobile na podlagi drugega zakona (invalidske in humanitarne, turistične), ali pa zakon že tako ali tako določa, da je njihova dejavnost v javnem interesu (lovske in ribiške družine, gasilska društva, društva, ki opravljajo naloge zaščite in reševanja itn.)

Da bi status lahko obdržale, morajo uskladiti svoje ustanovitvene akte in delovanje s pogoji za pridobitev takšnega statusa, kot jih predvideva ZNOrg.

Tri stvari, ki jih morate storiti do 31. 3. 2019

1. Pristojnemu ministrstvu, ki vam je podelilo status v javnem interesu, morate posredovati izjavo, s katero potrdite, da sta ustanovitveni akt in delovanje vaše organizacije usklajena s pogoji, ki veljajo za pridobitev statusa. Najverjetneje ste jo že dobili od svojega ministrstva, sicer pa je na voljo spodaj v priponki.

V izjavi preprosto odgovarjate na vnaprej postavljene trditve. Gre namreč za preverjanje, ali izpolnjujete formalne pogoje za pridobitev statusa v javnem interesu. Edini pogoj, pri katerem je dovoljena izjema in ga lahko uredite kasneje, je pogoj neprofitnosti: če v ustanovitvenem aktu nimate urejenega postopka prenosa premoženja v primeru prenehanja, lahko to uredite ob prvi spremembi ustanovitvenega akta po podaji izjave.

2. Če vaši akti niso usklajeni z ZNOrg, jih morate uskladiti na zboru članov oz. skupščini in spremembe vložiti na upravno enoto oz. sodišče.

3. Pristojnemu ministrstvu morate posredovati:

  • poročilo o delu in porabi sredstev za pretekli dve leti (in ne več eno, kot je veljalo prej), vključno z dokazili o aktivnostih in pomembnejših dosežkih
  • program delovanja za naslednji dve leti.

Poročila o delu ni treba oddati organizacijam, ki so status nevladne organizacije v javnem interesu pridobile na podlagi drugega zakona (npr. humanitarne in invalidske). Prav tako ga ni treba oddati organizacijam v javnem interesu, ki so poročila o delovanju ministrstvu že posredovala v okviru drugega poročanja.

Kaj sledi

Na podlagi dokumentov, ki jih boste poslali, bo pristojno ministrstvo presojalo, ali organizacija še izpolnjuje pogoje za ohranitev statusa v javnem interesu. Če da, vam bo po uradni dolžnosti izdalo novo odločbo o podelitvi statusa nevladne organizacije v javnem interesu.

Niste prepričani, kako se lotiti? Pridite na hitro delavnico.

Če niste prepričani, ali se boste znašli, vam je v Novem mestu na voljo hitra enourna delavnica z Matejem Verbajsom, največjim strokovnjakom s področja nevladniškega prava pri nas. Izvedeli boste, kaj vse morate storiti, da status ohranite - in s tem tudi vse koristi, ki jih prinaša (možnost pridobivanja donacij posameznikov, ki lahko izbranim organizacijam namenijo 0,5 odstotka dohodnine, prednost pri javnih razpisih, možnost brezplačne uporabe občinskih prostorov itd.). največji strokovnjak s področja nevladniškega prava pri nas

Predhodne prijave so obvezne – prijavite se na povezavi.

Če ne utegnete na delavnico, lahko informacije in nasvete dobite tudi pri nas (07 39 39 311).

 

Viri: CNVOS, Consulta

 

Dokumenti

‹ nazaj