Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Novice

Dogodek »Vsi skupaj« v Novem mestu

ponedeljek, 11.3.2019

"Vsi skupaj" v Novem mestu

7. in 8. decembra 2018 je v Novem mestu potekal 5. dogodek »We're all in this together« - »Vsi skupaj« v okviru projekta SMUG EU (Small municipalities against euroscepticism). Na srečanju se je sestalo 15 partnerjev iz 9 držav z namenom, da razpravljajo in problematizirajo o rasti euroskepticizma, zlasti na področju podeželja. Cilj projekta SMUG EU je pomagati vzpostavljati mreže sodelovanja, spodbujati prenašanje dobrih praks med prostovoljci, soustvarjati smernice na lokalni, nacionalni in evropski ravni, spodbujati vrednote EU in poskrbeti za zmanjševanje evroskepticizma med ljudmi nasploh. Z dogodki v okviru tega projekta, tudi s tem, ki se je odvijal v Novem mestu v organizaciji Društva za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto in Mestne občine Novo mesto, se želi v procese aktivno vključiti mlade in dati vsakemu priložnost biti slišan.

V današnji Evropi je mogoče ves čas opazovati rast evroskepticizma, pri čemer se v zadnjih letih v tej smeri krepi predvsem »mainstream« politična in ljudska kultura. Projekt SMUG EU (Majhne občine nasproti evroskepticizmu) je sofinanciran iz programa Evropa za državljane, vsi dogodki, organizirani v sklopu tega projekta pa skušajo preučiti in poglobiti razumevanje o evroskepticizmu na podeželju.

Na petem dogodek v okviru tega projekta na temo »Vsi skupaj« je vsak izmed projektnih partnerjev iz svojega zornega kota predstavil svoj pogled na temo podeželskega evroskepticizma. Kot ostali dogodki, ki so se odvili v okviru tega projekta, tudi ta v Novem mestu želi spodbuditi aktivno vključenost mladih. Na dogodku je sodelovalo preko 100 udeležencev, ki so izmenjevali izkušnje, primere dobrih praks ter poglabljali razprave na temo evroskepticizma. Udeležence je po uvodnih povzetkih dosedanjih rezultatov nagovoril dr. Milan Brglez, ki je občinstvu predstavil Belo knjigo – 5 scenarijev o prihodnjem razvoju EU. Poleg naštetih scenarijev so organizacije civilne družbe predlagale še svoj, šesti scenarij: trajnostni razvoj za vse. V okviru te razprave so bili izpostavljene tudi nekatere vrednote oz. dejavniki, ki so ključni za prihodnost EU: mir, solidarnost, blaginja, človekove pravice, svoboda, demokracija, enakost, obramba, varnost in migracije.

V okviru delavnice »Naj se sliši vaš glas« je s svojimi idejami in razmišljanji sodelovalo tudi občinstvo. Razmišljali so na ideje, kaj je mogoče narediti za boljšo EU, kaj kot državljani EU potrebujemo, kako se lahko upremo in borimo zoper evroskepticizem ter kaj imamo članice in nečlanice EU skupnega, ko gre za problematiko evroskepticizma. V okviru tega razmišljanja so udeleženci predstavili nekatere zanimive poudarke, med njimi npr. pomen kulturne dediščine in identitete, tradicije posameznih držav, ustvarjanje pogojev za boljši jutri, skrb za grajenje enakih možnosti za vse otroke, brez razlik, spodbujanje strpnosti, svobode, miru – več sodelovanja in izmenjave dobrih praks, ko gre za načrtovanje skupne prihodnosti in za gradnjo naše družbe na najpomembnejših vrednotah EU – pravičnosti, enakosti, tradiciji, človekovih pravicah in demokraciji. Le, če se bo slišal vsak glas, in se bodo v oblikovanje skupne politike vključili tudi aktivni mladi, se bo lahko izboljšalo življenje na lokalni ravni, pa tudi širše na nacionalni. Največja dodana vrednost dogodka v Novem mestu je bilo zato ravno ta, da se je zbralo zainteresirano javnost in se ji omogočilo, da izrazi svoje skrbi, pomisleke, predloge in pričakovanja v zvezi z življenjem v Evropski uniji.

Udeleženci so ugotavljali tudi, da se skepsa do Eu pogosto pojavlja med starejšimi prebivalci, ki celotne vloge in prednosti Evropske unije pogosto ne prepoznajo ali razumejo. Z boljšim obveščanjem in lokalnimi ambasadorji EU, ki znajo predstavljati prednosti in pozitivne vidike Evropske unije, je med ljudmi mogoče narediti največ. Z mlajšo generacijo prihaja tudi vse več evrooptimizma, kar je posledica boljšega poznavanja delovanja EU med mladimi. V prihodnosti je zato potrebno še več razpravljanja o evroskepticizmu in spodbujanju evrooptimizma, s katerim bi ljudi zbliževali. Na podlagi ugotovitev se je novomeški dogodek v okviru SMUG EU zaključil z načrtovanjem marketinške strategije, strategije dogodkov in strategije institucij, s katerimi bi bilo mogoče priti do želenih premikov na področju evroskepticizma.

 

‹ nazaj