Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

.

.

.

.

Novice

Prihajata dva večja razpisa za nevladne organizacije - za zaposlitve in za EU projekte

petek, 26.4.2019

Ministrstvo za javno upravo za konec aprila najavlja odprtje poziva, s katerim bo sofinanciralo projekte iz proračuna EU, maja pa odprtje razpisa, s katerim bo omogočilo trajnostne zaposlitve v nevladnih organizacijah.

Ministrstvo za javno upravo bo predvidoma zadnji teden aprila 2019 objavilo Javni poziv za sofinanciranje projektov tistih nevladnih organizacij, ki so bile izbrane na razpisih Evropske unije ali Urada za finančni mehanizem, Evropskega združenja za prosto trgovino – EFTA. Na voljo je 1.000.000 €.

Maja pa bo objavilo Javni razpis za razvoj in profesionalizacijo NVO 2019, s katerim bo dve leti sofinanciralo trajnostno naravnana delovna mesta, ki bodo prispevala k razvoju in profesionalizaciji nevladnega sektorja v Sloveniji. Ministrstvo bo organizacijam dodelilo subvencijo v višini 25.000 EUR na leto za posamezno delovno mesto. Sofinancirane bodo organizacije, ki bodo izkazale poznavanje potreb v okolju in zanje zagotovile učinkovite in kakovostne storitve, ki bodo hkrati prispevale tudi k zagotavljanju trajnostno naravnanih delovnih mest v nevladnem sektorju.

Na razpis se bodo lahko prijavile le organizacije skupaj s partnerji, ki bodo skupaj tvorili konzorcijsko partnerstvo. Konzorcij lahko sestavlja največ šest pravnih oseb, torej prijavitelj in največ pet partnerjev. Prijavitelj je lahko le organizacija, ki je NVO v skladu z 2. členom Zakona o nevladnih organizacijah, je najmanj 24 mesecev vpisana v Poslovni register Slovenije, je imela v letu 2018 najmanj 25.000 EUR prihodka in je imela na dan 1. 1. 2019 zaposleno vsaj eno osebo za polni ali krajši delovni čas. Pogoji za partnerje so milejši: NVO, ki je v Poslovni register vpisana najmanj 12 mesecev.

 

‹ nazaj