Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

.

.

.

.

Novice

O mobilnosti mladinskih delavcev v Rimu - projekt INNOVOL

torek, 16.7.2019

O mobilnosti mladinskih delavcev v Rimu - projekt INNOVOL

Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto se je v Rimu med 24.-28.6.2019 udeležilo  dogodka v sklopu projekta INNOVOL – YOUTH WORKERS MOBILITY RIM, kjer so govorili o mobilnosti mladinskih delavcev. O mobilnosti mladinskih delavcev v Rimu

Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto se je v Rimu med 24.-28.6.2019 udeležilo  dogodka v sklopu projekta INNOVOL – YOUTH WORKERS MOBILITY RIM, kjer so govorili o mobilnosti mladinskih delavcev. Namen projekta je izboljšati upravljanje in vodenje, sposobnost inovativnosti ter internacionalizacije nevladnih organizacij, ki delajo z mladimi in za mlade. Slovenijo je na projektu zastopalo Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto s tremi predstavnicami.

V sklopu projekta je bila najprej naslovljena tema motiviranja prostovoljcev za prostovoljno delo. Sledila je okrogla miza, na kateri so udeleženci predstavili svoje organizacije, hkrtai pa so razmišljali tudi o predlogih za izboljšavo dela. Prav tako so se udeleženci dotaknili vloge družbenih medijev v neprofitnih organizacijah ter predstavili, kako se posamezne organizacije promovirajo skozi tovrstne kanale. Organizacija Susan G Komen Italia je na dogodku predstavila svoj model delovanja na pdoročju trženja in identitete organizacije. Poudarek je bil na promoviranju skozi vizualni stil, oblikovanje prepoznavnega logotipa, melodije v reklamah in s tem poudarjanje dobre celostne grafične podobe NVO. Organizacija Komen je namreč najbolj prepoznavna po tem, da se promovira skozi organiziranje ženskega maratona, ki poteka enkrat letno v 4 italijanskih mestih. 

Po tem je sledilo delo po skupinah, pri čemer je vsaka izmed skupin dobila svoje področje (zdravstvena oskrba, prostovoljstvo in delo z otroci, okolje, krvodajalstvo), na katerem naj bi njihova namišljena NVO delovala. Udeleženci so v skupinah morali pripraviti načrt za promoviranje prostovoljskega dela, v okviru česar so sestavili svoje ime, slogan, logotip, melodijo in opredelili ključne naloge organizacije. Prav tako je bilo potrebno določiti ciljno skupino in narediti načrt, kako pritegniti in vključiti ciljno populacijo in prostovoljce za pomoč in sodelovanje. 

Sledila je predstavitev globalne organizacije Save the children, ki ima dolgo zgodovino delovanja na italijanskih tleh. Italija je sicer zaradi svoje lege zelo obremenjena z ilegalnimi prihodi migrantov iz afriških držav, zato so se nam predstavile organizacije, ki imajo za seboj vrsto let izkušenj z raznimi nepredvidljivimi dogodki. Ciljna skupina te organizacije so otroci, organizacija pa deluje znotraj države in izven, v ogroženih območjih. NVO zagotavlja osnovna sredstva in tudi nadaljnje možnosti za otrokov razvoj.

Na koncu so udeleženci spoznali še organizacijo Rdečega krićža Italija, ki deluje že po vsem svetu, tudi v Sloveniji. Rdeči križ ima svoje korenine globoko nazajv v zgodovini, ker je ena prvih organizacij s področja prostovoljstva in neprofitnosti. Udeleženci so se spoznali z začetki delovanje te NVO in tudi z nadaljnjim razvojem te organizacije, ki je danes na zelo visoki ravni. Danes so namreč prvi, ki nudijo pomoč migrantom, ki pristanejo dnevno na J obalah Italije. S tem, ko migrant želi zaprositi za azil, je Rdeči križ tisti, ki deluje kot nek posrednik med državo in obravnavano osebo. Prav tako so zelo aktivni pri pomoči v naravnih nesrečah, kot so potresi, ki smo jim bili priča zadnja leta v Apeninih, in sicer je bilo najbolj oškodovano območje mesteca Amatrice. Po nepozabni težki noči, ki je prizadela ta del Italije, je bil Rdeči križ s svojimi pripadniki ob prvi priliki na tem mestu in nudil medicinsko pomoč. Organizacija ima za sabo tudi kar nekaj zgodb, ko so migranti sami postali prostovoljci Rdečega križa. 

Na srečanju v Rimu so udeleženci prav tako spoznali, s kakšnimi problemi se srečujejo druge države. V braziliji npr. z visoko stopnjo revščine, brez možnosti šolanja otrok in slabega standarda higiene. Zato predstavniki Brazilije, ki sicer delujejo v okvirju misijonarjev, dnevno poskušajo vstopati v življenje družin v pomanjkanju s tem, da organizirajo veliko iger. Predstavniki Cipra so omenjali zelo visoko stopnjo ilegalnih migrantov iz držav Bližnjega vzhoda in svoje načine pomoči pri le teh, velik poudarek imajo na organizaciji športnih dogodkov, saj so mnenja, da nas šport pozitivno povezuje, ne glede na raso, veroizpoved, spol ali starost.

‹ nazaj