Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Novice

Do neformalnega znanja tudi prek Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje

četrtek, 18.6.2020

V sklopu projekta Erasmus+ Youth Ambassadors of Non-Formal Learning smo v zadnjem mesecu izvedli nekaj fokusnih skupin in intervjujev, v katerih smo mlade do 30 leta starosti spraševali o neformalnem izobraževanju. Odgovori so bili precej zanimivi, saj si veliko mladih niti ne predstavlja, kaj neformalno izobraževanje je. Večina tistih, ki pa predstave o tem imajo, meni, da je neformalno izobraževanje povezano izključno z mladinskimi izmenjavami, usposabljanji za mladinske delavce, študijskimi obiski v sklopu projektov v okviru Erasmus+.

Poleg projektov v okviru programa Erasmus+ neformalno izobraževanje izvajajo različne neprofitne organizacije in podjetja pa tudi lokalne skupnosti in državne ustanove, med njimi je tudi Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje.

Kot pišejo na svoji spletni strani, je bilo v Sloveniji maja 2020 prijavljenih 90.415 ljudi, od tega jih je bilo 18.596 starih med 15 in 30 let, kar predstavlja 20,6 % vseh prijavljenih brezposelnih. Največ brezposelnih iz te starostne skupine je bilo v tem obdobju prijavljenih na Uradu za delo v Ribnici (32,1 %, skupaj prijavljenih je 421, od tega 135 mladih), najmanj pa na Uradu za delo v Laškem (16,5 %, skupaj prijavljenih 665 ljudi, od tega 110 mladih). Zanimivo dejstvo je, da mladim ob prijavi v evidenco brezposelnih na Uradih za delo (teh je v Sloveniji 58) ponudijo možnost nadaljnjega izobraževanja in ga, če ga to zanima, napotijo na ustanove, kjer znanje lahko pridobi.

Na uradih za delo po vsej Sloveniji izvajajo aktivno politiko zaposlovanja, to je nabor ukrepov na trgu dela, ki so namenjeni povečevanju zaposlenosti, zmanjšanju brezposelnosti in večji zaposljivosti oseb na trgu dela, povečanju konkurenčnosti in prožnosti delodajalcev. Po pisanju Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ) cilji aktivne politike zaposlovanja sledijo strateškim dokumentom in ukrepom države, obenem pa zagotavljajo možnosti prilagajanja ukrepov hitrim spremembam razmer in potreb na trgu dela. Programi aktivne politike zaposlovanja so namenjeni tako brezposelnim kot zaposlenim. Namen neformalnega izobraževanja je večanje zaposlitvenih možnosti s pridobitvijo novih znanj in kompetenc za vstop na trg dela ter uspešen razvoj kariere.

Če se nezaposleni odloči za ponudbo, mu Zavod krije stroške izobraževanja, večina pa se jih za izobraževanje odloči, zato ker menijo, da bodo s pridobljenimi kompetencami in znanjem lažje dobili službo oziroma se jim bodo izboljšale zaposlitvene možnosti. Na Zavodu ponujajo tudi program Usposabljam.se 2020, ki omogoča brezposelnemu usposabljanje na konkretnem delovnem mestu pri delodajalcu, kar je za mlade izjemna priložnost, da pridobijo konkretne izkušnje in znanja. Zavod pa jim mesečno za minuli mesec krije naslednje stroške: dodatek za aktivnost in dodatek na prevoz. Enako velja tudi za druge oblike usposabljanj, ki jih nudijo na ZRSZ.

Znanje, ki ga pridobijo brezposelni, ki se udeležijo tečajev in usposabljanj, ki jih financira ZRSZ, je priznano, saj vsi, ki uspešno zaključijo tečaj ali usposabljanje, prejmejo uradno potrdilo in ga lahko tudi vpišejo v svoja Europass in CV.

Vsake toliko časa po uradih za delo izvedejo informativne seminarje, na katere povabijo vse tiste brezposelne, za katere menijo, da bi bili zainteresirani za neformalno izobraževanje, ki ga na tovrstnih seminarjih predstavijo, kot tudi vse tiste, ki so izrazili željo, da bi si želeli pridobiti dodatne kvalifikacije in si na ta način izboljšati pogoje za zaposlitev.

Na katerem koli uradu za delo mladim ponudijo vse tiste možnosti neformalnega izobraževanja, kot jih določa direktiva, ki jo dobijo iz Ljubljane. To je sicer rigorozen sistem in se ne prilagaja posameznikom v lokalni skupnosti, tako da želje po neformalnem izobraževanju (če bi se npr. neki posameznik želel naučiti španščine) ne morejo izpolniti, če ni zapisano v direktivi, da lahko organizirajo ta tečaj. Je pa izobraževanje ZRSZ dodatna podpora, da bi mladi brezposelni hitreje in lažje dobili zaposlitev.

Mladi si lahko več o možnostih neformalnega izobraževanja, ki jim ga ponuja Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, preberejo tukaj: https://www.ess.gov.si/mladi in https://www.ess.gov.si/iskalci_zaposlitve/programi/usposabljanje_in_izobrazevanje/neformalno-izobrazevanje-za-mlade.

‹ nazaj