Regijski NVO center

Novice

Mladi prostovoljci v Grčiji tokrat o pomenu kulturne dediščine

četrtek, 10.11.2022

V sklopu Erasmus+ projekta Digital Itinerants, pri katerem se zavzemamo, da bi motivirali mlade na področju nesnovne kulturne dediščine, so se štirje mladi prostovoljci Društva za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto (DRPDNM), Sara, Pia, Jan in Filip, udeležili mladinskega izobraževalnega tečaja. Med 28. avgustom in 3. septembrom 2022 je potekal v osrednjem grškem mestu Volos.

Prvo srečanje se je navezovalo na kulturo, kulturno dediščino in njeno varovanje. Dogodek je bil osredotočen predvsem na proces organizacije kulturnih dogodkov, proračun in pregled izdatkov. Omenili so tudi zakonodajo s področja varovanja kulturne dediščine in prejeli napotke za učinkovito oglaševanje o njenem pomenu.

Drugo srečanje je bilo vezano na organizacijo in upravljanje. Skupinice so s podrobno zasnovo organigrama - upravne strukture – predstavile vse vodstvene linije, od direktorja do različnih muzejskih oddelkov in kustosov, ki v glavnem delajo s posebnimi zbirkami ali z raziskovalnimi programi muzeja. Sledila je tudi SWOT analiza poljubno izbranega festivala, opredelitev lastnosti (prednosti, slabosti) in potenciala (priložnosti, tveganja).

Tretji dan so se udeleženci seznanili še z osnovami izdelave podcasta. Na osnovi prejete predloge so zasnovali posamezne rubrike oz. specializirano vsebino kot del te zvočne oddaje. Seveda so pri tem morali upoštevati tudi ciljno skupino, saj je cilj takšnih oddaj doseči čim več poslušalcev, ki jih tematika zanima.

Po ogledu univerze v Solunu je sledila predstavitev o oglaševanju in vizualnem sporočanju, bolj natančno, o infografiki. Sodelujoči so pripravili pregleden slikovni prikaz medsebojno povezanih podatkov in jih predstavili ostalim udeležencem.

Zadnji dan je bil nekoliko drugačen. Ob spremstvu kustosinje si je skupina najprej ogledala muzej lončarstva, ki ponuja vpogled v vsakdanje življenje v tovarni, ki je imela pomembno vlogo v tej regiji. Skupina se je nato odpravila do mestnega muzeja, ki ohranja zgodovinski spomin na tamkajšnje prebivalce. Predstavljena je vloga spolov v tistem času, slog oblačenja, običaji in razvoj kulture kot pomembnega dejavnika družbenega razvoja.

F.B

 

‹ nazaj