Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Novice

MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO VZPOSTAVILO NOV SPLETNI PORTAL »MINUS 25%« NAMENJEN REALIZACIJI AKCIJSKEGA PROGRAMA ZA ZNIŽANJE ADMINISTRATIVNIH BREMEN

petek, 21.10.2011

Spletni portal (http://www.minus25.gov.si/) je namenjen podjetnikom in državljanom, ki bodisi v poslovnem procesu ali v vsakdanjem življenju prihajajo v stik z upravo, kjer se srečujejo z obveznostmi, ki jih morajo izpolnjevati, da zadostijo zahtevam zakonodaje. Namenjen pa je tudi pripravljavcem predpisov in drugim zaposlenim v državni upravi, ki se srečujejo z reguliranjem in izvajanjem storitev za državljane in gospodarstvo.

Z realizacijo akcijskega programa želijo izboljšati poslovno okolje za razvoj slovenskega gospodarstva, tuje investicije in ustvarjanje novih delovnih mest.

Republika Slovenija se je v sklopu politike boljše zakonodaje spoprijela z aktivnim izvajanjem principov boljše priprave predpisov, s ciljem doseganja višje stopnje konkurenčnosti za mala in srednja podjetja ter večjega zadovoljstva državljanov, ki preko različnih življenjskih dogodkov sodelujejo z državo.

V maju, leta 2009 je Vlada RS sprejela Akcijski program znižanja administrativnih bremen za 25 % do leta 2012 in določila časovnico ter obveznosti posameznih resorjev. Program zajema 71 zakonov, med drugim s področja financ, davkov, zaposlovanja, okolja in prostora, gospodarskega prava, črpanja evropskih sredstev. Skupaj s podzakonskimi akti, gre za paket 966 predpisov, ki gospodarstvu in državljanom nalagajo preko 1,5 mrd administrativnih obremenitev.

Da bi odpravili administrativne ovire, znižali administrativna bremena za najmanj 300 mio evrov in vzpostavili bolj prijazno poslovno okolje za podjetništvo, bo treba ustrezno spremeniti predpise in izboljšati tudi storitve za državljane in gospodarstvo.

V okviru 4. faze izvajanja projekta je tako Ministrstvo za javno upravo vzpostavilo spletni portal, katerega cilj je informiranost javnosti o realizaciji ciljev na posameznih resorjih in vzpostavitev partnerskega odnosa z aktivno udeležbo pri zbiranju predlogov za odpravo ovir in poenostavitev predpisov, ki so v paketu »minus 25%«. Med prioritetami posebej izpostavimo okolje in prostor (gradbena dovoljenja, okoljska dovoljenja…), finance (davki, trošarine…), delovno pravno zakonodaja, kohezijo (črpanje evropskih sredstev) in ustanavljanje ter poslovanje podjetij.

Prvi nabor ukrepov je Vlada RS že sprejela v juniju, dodatne pa bo še potrebno poiskati in pohiteti z realizacijo, da bo cilj v prihodnjem letu dosežen. Za realizacijo ukrepov pa bo v nadaljevanju potrebna tudi močna politična podpora.

‹ nazaj