Regijski NVO center

Neformalna mreža nevladnih organizacij JV Slovenije

V neformalno mrežo nevladnih organizacij regije JV Slovenija je vključenih že več kot 240 nevladnih organizacaij. Priključite se tudi vi! Več informacij in pristopna izjava TUKAJ!

NVO vključene v neformalno mrežo imajo prednosti pri nudenju storitev Regijskega NVO centra.

VKLJUČITE SE V KORPORATIVNE PROSTOVOLJSKE AKCIJE

S svojim društvom ali zavodom se v korporativne akcije vključite tudi vi! Podjetja so pripravljena ponuditi svoje zaposlene, da pridejo v vašo organizacijo in vam pomagajo pri uresničevanju vaših ciljev, vizij. Več informacij!

Javni poziv za sofinanciranje programov ali projektov, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Dolenjske Toplice za leto 2017

Predmet razpisa:
Predmet razpisa je sofinanciranje programov aliu projektov, ki niso zajeti v programih drugih razpisov Občine Dolenjske Toplice in pomembno prispevajo k prepoznavnostii n promociji občine. Razpisana sredstva so namenjena sofinanciranju programov ali projektov društev, združenj, zavodov in podobno.

Upravičeni prijavitelji:
Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
- imajo sedež v Občini Dolenjske Toplice ali gre za medobčinske organizacije, ki omogočajo vključevanje članov oziroma uporabnikov iz Občine Dolenjske Toplice,
- program mora imeti zaključeno konstrukcijo prihodkov in odhodkov in zagotovljene druge vire finanaciranja,
- prijavitelji lahko prijavijo samo programe ali projekte, ki so jih izvedli po 1.5.2017 oz. bodo izvedeni v letu 2017,
- prijavitelji imajo zagotovljene kadrovske in prostorske pogoje za izvajanje programa,
- prijavitelji niso pridobili srestev za sofinanciranje teh programov ali projektov na osnovi drugih razpisov občine Dolenjske Toplice.


Okvirna vrednost predvidenih sredstev
: 3.700,00 €

Rok prijave: 15.11.2017.

Več informacij tukaj.

‹ nazaj