Regijski NVO center

"Če bi bil-a jaz župan-ja..."

Torek, 18. 9. 2018, ob 16.30 uri, v Knjižnici Mirana Jarca

Javni poziv za sofinanciranje programov ali projektov, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Dolenjske Toplice za leto 2017

Predmet razpisa:
Predmet razpisa je sofinanciranje programov aliu projektov, ki niso zajeti v programih drugih razpisov Občine Dolenjske Toplice in pomembno prispevajo k prepoznavnostii n promociji občine. Razpisana sredstva so namenjena sofinanciranju programov ali projektov društev, združenj, zavodov in podobno.

Upravičeni prijavitelji:
Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
- imajo sedež v Občini Dolenjske Toplice ali gre za medobčinske organizacije, ki omogočajo vključevanje članov oziroma uporabnikov iz Občine Dolenjske Toplice,
- program mora imeti zaključeno konstrukcijo prihodkov in odhodkov in zagotovljene druge vire finanaciranja,
- prijavitelji lahko prijavijo samo programe ali projekte, ki so jih izvedli po 1.5.2017 oz. bodo izvedeni v letu 2017,
- prijavitelji imajo zagotovljene kadrovske in prostorske pogoje za izvajanje programa,
- prijavitelji niso pridobili srestev za sofinanciranje teh programov ali projektov na osnovi drugih razpisov občine Dolenjske Toplice.


Okvirna vrednost predvidenih sredstev
: 3.700,00 €

Rok prijave: 15.11.2017.

Več informacij tukaj.

‹ nazaj