Regijski NVO center

"Če bi bil-a jaz župan-ja..."

Torek, 18. 9. 2018, ob 16.30 uri, v Knjižnici Mirana Jarca

Javni razpis »Prva zaposlitev: Pomočnik vzgojitelja SEM 2017–2018«

Predmet razpisa:
Predmet javnega razpisa so spodbude za zaposlitve iskalcev prve zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja, v okviru katerih se bodo pomočniki vzgojiteljev začetniki preko načrtovanega, organiziranega in strokovno vodenega praktičnega usposabljanja uvajali v vzgojno-izobraževalno delo v vzgojno-izobraževalnem zavodu.

Cilj javnega razpisa je zaposlitev 240 pomočnikov vzgojiteljev začetnikov, 101 v vzhodni in 139 v zahodni kohezijski regiji, za obdobje petih mesecev, in sicer na projektnem delovnem mestu pomočnika vzgojitelja v vrtcih, šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, v javnoveljavnem programu za predšolske otroke, javnoveljavnem prilagojenem programu za predšolske otroke s posebnimi potrebami ali programu za predšolske otroke zasebnega vrtca s pridobljenim pozitivnim mnenjem pristojnega strokovnega sveta, za katerega so vpisani v razvid izvajalcev javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja, skladno z veljavno zakonodajo na področju vzgoje in izobraževanja.

Upravičeni prijavitelj:
Na razpis se lahko prijavi vrtec ali šola oziroma zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, ki je vpisana v razvid kot izvajalec naslednjih javnoveljavnih programov: javnoveljavnega programa za predšolske otroke, javnoveljavnega prilagojenega programa za predšolske otroke s posebnimi potrebami oziroma programu za predšolske otroke zasebnega vrtca s pridobljenim pozitivnim mnenjem pristojnega strokovnega sveta. Za druge pogoje glej razpisno dokumentacijo.

Okvirna vrednost predvidenih sredstev: 1.680.000,00 EUR

Rok prijave:
A.    obdobje A (2017) je od objave razpisa do 26. 6. 2017, do 10. ure,
B.    obdobje B (2018) je od 1. 9. 2017 do 2. 10. 2017, do 10. ure
C.    obdobje C (2018) je od 1. 3. 2018 do 3. 4. 2018, do 10. ure.


Več informacij tukaj.

‹ nazaj