Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

.

.

Javni poziv: Subvencioniranje rekonstrukcije in gradnje novih stanovanj mladim investitorjem na območju Novega mesta v letih 2017/2018

Predmet poziva:
Predmet poziva je sofinanciranje rekonstrukcije in gradnje stanovanj mladim, ki želijo samostojno rešiti svojo stanovanjsko problematiko. Upravičenci morajo po obnovi zagotoviti zasedenost kapacitete z lastnim bivanjem.

Upravičeni prijavitelji:

Upravičenci do javnih sredstev so:
- mladi, ki prvič rešujejo svojo stanovanjsko problematiko bodisi z novogradnjo bodisi rekonstrukcijo obstoječega objekta na območju Mestne občine Novo mesto,
- na dan poziva še niso dopolnili 35 let,
- prednost imajo časovno prej vložene vloge.

Rok prijave: 2. 11. 2017 za leto 2017 ter za leto 2018 najkasneje do 15. 10. 2018.

Vrednost razpoložljivih sredstev: za leto 2017 je po proračunski postavki namenjenih 24.000,00 €, za leto 2018 pa 12.000, 00 €.

Več informacij tukaj.

‹ nazaj