Regijski NVO center

Šola za župane

Šola za župane

Ponedeljek, 1. 10. 2018, ob 17. uri v Novem mestu

Internal Security Fund Police: Call for proposals for fight against drugs

Predmet razpisa:
Generalni direktorat Evropske komisije za notranje zadeve je v okviru instrumenta za finančno podporo na področju policijskega sodelovanja, preprečevanja kriminala in boja proti njemu ter obvladovanja kriz objavil javni razpis, namenjen sofinanciranju mednarodnih projektov na področju boja proti trgovanju z drogami za leto 2018.

Upravičeni prijavitelj:
Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe javnega in zasebnega prava iz držav članic EU, ki sodelujejo v ISF instrumentu ter izpolnjujejo razpisne pogoje. Zahteva se partnerstvo med najmanj dvema organizacijama iz dveh različnih držav. Sodelujejo lahko tudi mednarodne organizacije.

Okvirna vrednost predvidenih sredstev: 2.000.000 EUR. Prijavite lahko projekte v vrednosti 250.000 EUR in več, sofinancira se do 90% upravičenih stroškov.

Rok prijave: 13. 3. 2018.

Več informacij tukaj.

‹ nazaj