Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

.

.

.

.

Horizon 2020: Greening the economy in line with the sustainable development goals (SDGS)

Predmet razpisa:
V okviru prednostne naloge »družbeni izzivi« programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020 so objavljeni javni razpisi na področju zelene ekonomije v skladu s trajnostnimi razvojnimi cilji za leta od 2018 do 2020.

Oznaka razpisa: H2020-SC5-2018-2019-2020

Upravičeni prijavitelj:
Do finančnih sredstev v okviru programa Obzorje 2020 so upravičeni:
(a) vsak pravni subjekt s sedežem v državi članici ali pridruženi državi ali ustanovljen v skladu s pravom Unije;
(b) vsaka mednarodna evropska interesna organizacija;
(c) vsak pravni subjekt s sedežem v tretji državi, ki je navedena v delovnem programu.
Specifični pogoji sodelovanja za ta razpis so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

Rok prijave: Datum odprtja in rok prijave sta odvisna od teme, na katero se prijavljate!

Več informacij tukaj.

‹ nazaj