Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

.

.

Horizon 2020: Socioeconomic and cultural transformations in the context of the fourth industrial revolution

Predmet razpisa:
V okviru prednostne naloge »družbeni izzivi« programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020 so objavljeni javni razpisi za sofinanciranje projektov na področju družbeno ekonomskih in kulturnih sprememb v kontekstu četrte industrijske revolucije za leta od 2018 do 2020.

Oznaka razpisa: H2020-SC6-TRANSFORMATIONS-2018-2019-2020

 

Upravičeni prijavitelj:
Do finančnih sredstev v okviru programa Obzorje 2020 so upravičeni:
(a) vsak pravni subjekt s sedežem v državi članici ali pridruženi državi ali ustanovljen v skladu s pravom Unije;
(b) vsaka mednarodna evropska interesna organizacija;
(c) vsak pravni subjekt s sedežem v tretji državi, ki je navedena v delovnem programu. Specifični pogoji sodelovanja za ta razpis so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

Rok prijave: Datum odprtja in rok prijave sta odvisna od teme, na katero se prijavljate.


Več informacij tukaj.

‹ nazaj