Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

.

.

Horizon 2020: Integrating and Opening Research Infrastructures of European Interest

Predmet razpisa:
V okviru prednostne naloge »odlična znanost« programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020 sta objavljena javna razpisa na področju povezovanja raziskovalnih infrastruktur, s katerima se želi omogočiti dostop do  ključnih nacionalnih in regionalnih raziskovalnih infrastruktur vsem evropskim raziskovalcem,  tako raziskovalcem iz univerzitetnega okolja kot raziskovalcem iz gospodarstva, ter s tem zagotoviti optimalno uporabo in skupni razvoj raziskovalnih infrastruktur.

Oznaka razpisa: H2020-INFRAIA-2018-2020

 

Upravičeni prijavitelj:
Do finančnih sredstev v okviru programa Obzorje 2020 so upravičeni:
(a) vsak pravni subjekt s sedežem v državi članici ali pridruženi državi ali ustanovljen v skladu s pravom Unije;
(b) vsaka mednarodna evropska interesna organizacija;
(c) vsak pravni subjekt s sedežem v tretji državi, ki je navedena v delovnem programu. Specifični pogoji sodelovanja za ta razpis so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

Rok prijave: Datum odprtja in rok prijave sta odvisna od področja, na katerega se prijavljate.


Več informacij tukaj.

‹ nazaj