Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

.

.

.

.

Horizon 2020: Science with and for Society

Predmet razpisa:
V okviru prednostne naloge »znanost z in za družbo« programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020 so objavljeni javni razpisi za sofinanciranje aktivnosti za leta od 2018 do 2020. Delovni program je namenjen krepitvi sodelovanja med znanostjo in družbo ter večji družbeni odgovornosti raziskav in inovacij.

Delovni program obsega naslednja strateška področja:
•    podpora institucionalnim spremembam
•    spodbujanje enakosti med spoloma v raziskavah in inovacijah
•    vzpostavitev teritorialne dimenzije mreže »Swafs« partnerstev
•    povezanost družbe z znanostjo
•    vzpostavitev baze znanja za področje »SwafS«.

Oznaka razpisa: H2020-SWAFS-2018-2020

 

Upravičeni prijavitelj:
Do finančnih sredstev v okviru programa Obzorje 2020 so upravičeni:
(a) vsak pravni subjekt s sedežem v državi članici ali pridruženi državi ali ustanovljen v skladu s pravom Unije;
(b) vsaka mednarodna evropska interesna organizacija;
(c) vsak pravni subjekt s sedežem v tretji državi, ki je navedena v delovnem programu. Specifični pogoji sodelovanja za ta razpis so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

Rok prijave: Datum odprtja in rok prijave sta odvisna od področja, na katerega se prijavljate.


Več informacij tukaj.

‹ nazaj