Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje športnih programov, razvojne dejavnosti v športu, športnih prireditev in promocije športa ter družbene in okoljske odgovornosti v športu v letu 2018

Predmet razpisa:
Predmet razpisa je sofinanciranje izvajalcev športnih programov,  programov razvojne dejavnosti v športu, programov športnih prireditev in promocije športa ter programov družbene in okoljske odgovornosti v športu, v okvirni višini  5.250.000 eur, in sicer se razpiše:
-    za področje športnih programov: 3.970.000 eur,
-    za področje razvojne dejavnosti v športu: 800.000 eur,
-    za področje športnih prireditev in promocije športa: 420.000 eur,
-    za področje družbene in okoljske odgovornosti v športu: 60.000 eur.

Upravičeni predlagatelji:
Na razpisu lahko kandidirajo osebe iz prvega odstavka 3. člena Pravilnika sofinanciranju izvajanja letnega programa športa Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji (Ur.l. RS, št. 72/17).

Rok za oddajo predlogov: 22. 1. 2018.

Več informacij tukaj.

‹ nazaj