Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

.

.

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov romskih društev v letu 2018

Predmet razpisa:
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov in projektov romskih društev v letu 2018, ki podpirajo cilje javnega razpisa.
Cilji javnega razpisa so spodbujanje izvajanja programov in projektov romskih društev:
- na področju spodbujanja vseživljenjskega učenja
- na področju medgeneracijskega sodelovanja
- na področju poklicnega svetovanja in usmerjanja
- na področju spodbujanja izobraževanja
- na področju podjetništva in turizma
- na področju izobraževanja glede varstva okolja.

Raziskave niso predmet javnega razpisa in v okviru javnega razpisa ne bodo financirane.

Upravičeni prijavitelji:
Na javni razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
- predstavljajo romsko društvo v Republiki Sloveniji, ki je registrirano kot pravna oseba zasebnega prava oziroma romsko društvo, ki deluje v javnem interesu;
- na dan objave javnega razpisa so registrirani najmanj eno leto;
- imajo poravnane vse obveznosti do državnih inštitucij;
- izpolnjujejo najmanj en cilj javnega razpisa;
- vsebina prijavljenega programa in projekta je skladna s predmetom javnega razpisa;
- posamezno romsko društvo lahko prijavi največ en projekt.

V primeru, da prijavitelj ne izpolnjuje katerega od zgoraj navedenih pogojev, se vloga izloči.

Do prijave na razpis niso upravičene zveze romskih društev.

Okvirna višina razpoložljivih sredstev:
30.000,00 EUR.

Rok za oddajo predlogov: 16. 4. 2018

Več informacij tukaj.

‹ nazaj