Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Javni razpis MNZ za izvajanje projekta "(Re)Integracija žrtev trgovine z ljudmi"

Predmet razpisa:
Predmet javnega razpisa je izvajanje projekta »(Re)Integracija žrtev trgovine z ljudmi« v Republiki Sloveniji za obdobje 2018 do 2020 za obdobje od podpisa pogodbe do 31. 12. 2020 oziroma do porabe sredstev, v kolikor bodo sredstva porabljena pred navedenim datumom za zaključek projekta.

Upravičeni prijavitelji:
Na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki:
- so registrirane za opravljanje dejavnosti socialnega varstva pri pristojnem sodišču ali drugem pristojnem organu v RS ali imajo opravljanje te dejavnosti opredeljeno v ustanovitvenem aktu ali pa imajo šifro oddelka 87 (Socialno varstvo za nastanitvijo) ali 88 (Socialno varstvo brez nastanitve) po Uredbi o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/02, št. 111/05 odl. US: U-I-212-03-14, 69/07)
ali
- imajo status mednarodne organizacije in si prizadevajo uresničiti iste cilje kot so zapisani v Nacionalnem programu Republike Slovenije za črpanje iz Sklada za notranjo varnost.

Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

Okvirna višina razpoložljivih sredstev:
54.600,00 EUR

Rok za oddajo predlogov: 17. 5. 2018

Več informacij tukaj.

‹ nazaj