Regijski NVO center

Neformalna mreža nevladnih organizacij JV Slovenije

V neformalno mrežo nevladnih organizacij regije JV Slovenija je vključenih že več kot 240 nevladnih organizacaij. Priključite se tudi vi! Več informacij in pristopna izjava TUKAJ!

NVO vključene v neformalno mrežo imajo prednosti pri nudenju storitev Regijskega NVO centra.

VKLJUČITE SE V KORPORATIVNE PROSTOVOLJSKE AKCIJE

S svojim društvom ali zavodom se v korporativne akcije vključite tudi vi! Podjetja so pripravljena ponuditi svoje zaposlene, da pridejo v vašo organizacijo in vam pomagajo pri uresničevanju vaših ciljev, vizij. Več informacij!

IPA: Razpis, namenjen krepitvi zmogljivosti civilnodružbenih organizacij ter spodbujanju njihovega dolgoročnega razvoja v Srbiji

Predmet razpisa:
V okviru instrumenta za predpristopno pomoč IPA je objavljen javni razpis, namenjen krepitvi zmogljivosti civilnodružbenih organizacij ter spodbujanju njihovega dolgoročnega razvoja v Srbiji s podporo nacionalnemu centru za NVO.

Upravičeni prijavitelji:
Na razpis se lahko prijavijo civilnodružbene organizacije iz držav članic EU, Srbije ter drugih držav upravičenk v okviru Uredbe 236/2014 o določitvi skupnih pravil in postopkov za izvajanje instrumentov Unije za financiranje zunanjega delovanja. Glede drugih razpisnih zahtev in pogojev partnerstva glej razpisno dokumentacijo.

Okvirna višina razpoložljivih sredstev:
V okviru tega razpisa je na voljo 500,000 EUR, podprt bo en projekt v vrednosti od 490,000 do 500,000 EUR, sofinancira se do 100% upravičenih stroškov.

Rok za oddajo predlogov: 17. 7. 2018

Več informacij tukaj.

‹ nazaj