Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa LIFE za leto 2018

Predmet razpisa:
Evropska komisija je objavila razpis za sofinanciranje tradicionalnih, integriranih in pripravljalnih projektov ter projektov tehnične pomoči za leto 2018. To leto je za financiranje projektov s področij ohranjanja narave, varstva okolja in podnebnih ukrepov na voljo skoraj 400 milijonov evrov.
Novost letošnjega razpisa je dvostopenjska prijava tradicionalnih LIFE projektov s podprograma za okolje. Vse podrobnosti razpisa bodo predstavili na LIFE podrobni delavnici 23. maja 2018. Prijave na dogodek bodo odprte v začetku maja.
Roki prijave:
* 12. 6. 2018 - oddaja osnutka projektne prijave za tradicionalne projekte s prednostnega področja Okolje in učinkovita raba virov (ENV);
* 14. 6. 2018 - oddaja osnutka projektne prijave za tradicionalne projekte s prednostnih področij Narava in biotska raznovrstnost (NAT) ter Okoljsko upravljanje in informacije (GIE);
* 5. 9. 2018 - oddaja osnutka projektne prijave za integrirane projekte;
* 12. 9. 2018 - oddaja polne projektne prijave za tradicionalne projekte s podprograma za podnebne ukrepe (CCA, CCM, GIC);
* oktober 2019 - oddaja polne prijave za tradicionalne projekte s podprograma za okolje (ENV, NAT, GIE);
* 14. 3. 2019 - oddaja polne prijave za integrirane projekte

Upravičeni prijavitelji:
Predloge lahko predložijo pravne osebe s sedežem v državah članicah Evropske unije: javni organi, podjetja in zasebne neprofitne organizacije (vključno z NVO), ki izpolnjujejo razpisne pogoje. Glede partnerskih zahtev in drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

Okvirna višina razpoložljivih sredstev:
3 456 655 000 EUR

Rok za oddajo predlogov: 12.6.2018 pa do oktobra 2019

Več informacij tukaj.

‹ nazaj