Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

.

.

SEP: Razpis za sofinanciranje pojektov v okviru programa izmenjav srednjeevropske pobude – Italija

Predmet razpisa:
V okviru programa izmenjav srednjeevropske pobude – Italija – je objavljen razpis za sofinanciranje projektov s ciljem prenosa znanja in dobrih praks med državami članicami SEP, ki so članice EU, in državami, ki še niso vstopile v EU.

Prioritetna področja:
- evropske integracije, krepitev zmogljivosti in ekonomski razvoj
- infrastrukturno načrtovanje in razvoj
- kmetijstvo, energija in okolje

Upravičeni prijavitelji:
Projekte izvajajo organizacije iz držav članic SEP, ki so članice EU, in so namenjeni državam, ki še niso vstopile v EU. Prijavitelji na razpis so pravne osebe javnega in zasebnega prava iz Avstrija, Bolgarija, Hrvaška, Češke, Madžarkse, Italije, Poljske, Romunije, Slovaške in Slovenije. Upravičenci so pravne osebe javnega in zasebnega prava iz Albanije, Belorusije, Bosne in Hercegovine, Makedonije, Moldavije, Črne gore, Srbije in Ukrajine. Glede drugih pogojev in partnerskih zahtev glej razpisno dokumentacijo.

Okvirna višina razpoložljivih sredstev:
240,000 EUR

 Rok za oddajo predlogov:  16. 7. 2018

Več informacij tukaj.

‹ nazaj