Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

.

.

Razpis EU za oblikovanje priporočil za učinkovitejše zagotavljanje pomoči žrtvam spolnega nasilja v operacijah humanitarne pomoči

Predmet razpisa:
Generalni direktorat Evropske komisije za evropsko civilno zaščito in evropske operacije humanitarne pomoči (ECHO) je objavil javni razpis za sofinanciranje enega pilotnega projekta, v okviru katerega bo izbrani predlagatelj pripravil  priporočila za akterje na področju zagotavljanja humanitarne pomoči za učinkovitejšo pomoč žrtvam spolnega nasilja v operacijah humanitarne pomoči.

Upravičeni prijavitelji:
Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe javnega in zasebnega prava iz držav članic EU. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

Okvirna višina razpoložljivih sredstev:
V okviru tega razpisa bo podprt en pilotni projekt v vrednostu 500.000 EUR, sofinancira se do 95% upravičenih stroškov.

Rok za oddajo predlogov:  22. 8. 2018

Več informacij tukaj.

‹ nazaj