Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

.

.

Javni razpis MKGP za podelitev javnega pooblastila za opravljanje nalog spremljanja emisij in odvzemov toplogrednih plinov v kmetijstvu

Predmet razpisa:
Predmet javnega razpisa je podelitev javnega pooblastila za opravljanje nalog spremljanja emisij in odvzemov toplogrednih plinov v kmetijstvu, ki nastanejo pri dejavnosti v zvezi z rabo zemljišč, spremembo rabe zemljišč in kmetijsko proizvodnjo.

Razpis predvideva izdajo javnega pooblastila za dobo petih let, in sicer od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2023.

Upravičeni prijavitelji:
Upravičenec do podelitve javnega pooblastila je lahko pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki sama ali skupaj z drugo pravno osebo ali samostojnim podjetnikom posameznikom, s katerim ima sklenjeno pogodbo o izvajanju del, izpolnjuje pogoje iz javnega razpisa.

Okvirna višina razpoložljivih sredstev:
9.882 €/letno

Rok za oddajo predlogov:  20. 8. 2018

Več informacij tukaj.

‹ nazaj