Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

.

.

.

.

Razpis EU za zbiranje projektnih predlogov v okviru evropske solidarnostne enote

Predmet razpisa:
Evropska komisija je objavila nov razpis za zbiranje projektnih predlogov v okviru evropske solidarnostne enote v vrednosti nekaj več kot 44 milijonov evrov za izbrane projekte, v katerih bodo lahko sodelovali mladi iz vse Evrope in zunaj nje. Gre za prvega v nizu razpisov, ki bodo do konca leta 2020 najmanj 100 000 mladim omogočili sodelovanje v evropski solidarnostni enoti.

Ta razpis za zbiranje predlogov zajema naslednje ukrepe evropske solidarnostne enote:
- prostovoljska partnerstva,
- prostovoljske projekte,
- prostovoljske skupine na prednostnih področjih,
- pripravništva in zaposlitve,
- solidarnostne projekte,
- znak kakovosti.

Roki za vložitev vlog:
Prostovoljska partnerstva - 16. oktober 2018
Prostovoljski projekti - 16. oktober 2018
Prostovoljske skupine na prednostnih področjih - 18. februar 2019
Pripravništva in zaposlitve - 16. oktober 2018
Solidarnostni projekti - 16. oktober 2018

Upravičeni prijavitelji:

Za financiranje v okviru evropske solidarnostne enote se lahko prijavi kateri koli javni ali zasebni subjekt. Poleg tega se za financiranje za solidarnostne projekte lahko prijavijo skupine mladih, ki so registrirani na portalu evropske solidarnostne enote.

V evropski solidarnostni enoti lahko sodelujejo naslednje države: 28 držav članic Evropske unije lahko v celoti sodeluje v vseh ukrepih evropske solidarnostne enote. V določenih ukrepih evropske solidarnostne enote pa lahko sodelujejo tudi organizacije iz: držav Efte/EGP: Islandije, Lihtenštajna in Norveške, držav kandidatk za vstop v EU: Turčije in nekdanje jugoslovanske republike Makedonije, partnerskih držav.

Za podrobnosti o načinih sodelovanja glej vodnik po evropski solidarnostni enoti (European Solidarity Corps Guide).

Okvirna višina razpoložljivih sredstev:
44 241 725 EUR

Rok za oddajo predlogov:  18. 2. 2019

Več informacij tukaj.

‹ nazaj