Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

.

.

Javni razpis Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu za razpisno področje A v letu 2019: finančna podpora avtohtoni slovenski narodni skupnosti v zamejstvu

Predmet razpisa:
Namen javnega razpisa je spodbujanje dejavnosti Slovencev, ki živijo v sosednjih državah, in njihovo povezovanje z Republiko Slovenijo.

Cilji javnega razpisa so:
- utrjevanje in ohranjanje narodne, jezikovne ter kulturne identitete Slovencev v zamejstvu,
- medsebojno povezovanje ter povezovanje skupnosti z Republiko Slovenijo,
- delovanje in povezovanje na področju mladih in za mlade ali na področju, gospodarstva ali znanosti ali izobraževanja,
- vzdrževanje struktur in dejavnosti Slovencev v zamejstvu.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje rednega delovanja in projektov, ki izpolnjujejo namen in cilje javnega razpisa.

Upravičeni prijavitelji:
Na javni razpis se lahko prijavijo tako pravne kot fizične osebe iz tujine, kakor tudi posamezniki, ustanove, društva, organizacije in poslovni subjekti, ki v Republiki Sloveniji delujejo na področju povezovanja in sodelovanja s Slovenci v zamejstvu. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

Okvirna višina razpoložljivih sredstev:
6.180.000 EUR

Rok za oddajo predlogov:  12. 11. 2018

Več informacij tukaj.

‹ nazaj