Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

.

.

Javno naročilo: Ozaveščanje, promocija in izobraževanje za trajnostno mobilnost

Predmet razpisa:
Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo javno naročilo za ozaveščanje, promocijo in izobraževanje za trajnostno mobilnost (javno naročilo v 2 sklopih).

Upravičeni prijavitelji:
Sklop 1: Ozaveščanje, informiranje in promocija trajnostne mobilnosti s pomočjo IKT tehnologij
1. Raziskave in evalvacija
2. Ozaveščanje in informiranje javnosti o pomenu trajnostne mobilnosti
3. Promocija aktivnih oblik mobilnosti - hoje in kolesarjenja s sinergijami z javnim potniškim prometom
4. Priprava in izvedba promocijskih aktivnosti v okviru Evropskega tedna mobilnosti (ETM)

Sklop 2: Izobraževanje za trajnostno mobilnost
1. Izvedba delavnic za predstavnike občin in strokovno javnost
2. Izvedba delavnic za srednješolce
3. Priprava izobraževalnega gradiva
4. Izvedba predstavitev na visokošolskih zavodih

Rok za oddajo predlogov:  7. 12. 2018

Več informacij tukaj.

‹ nazaj