Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

.

.

Erasmus+: Ključni ukrep 3 – Podpora za reformo politik – Sodelovanje s civilno družbo na področju mladih

Predmet razpisa:
Cilj tega razpisa za zbiranje predlogov je zagotoviti strukturno pomoč, imenovano nepovratna sredstva za poslovanje, evropskim nevladnim organizacijam (ENVO) in vseevropskim mrežam, ki delujejo na področju mladih ter se zavzemajo za naslednje splošne cilje:
- povečati ozaveščenost deležnikov o strategiji EU za mlade za obdobje 2019–2027, ki temelji na predlogu Komisije in bo predvidoma sprejet do konca leta,
- razviti, spodbujati in podpirati ukrepe za vključevanje, povezovanje in krepitev vloge mladine v duhu strategije EU za mlade,
- povečati ozaveščenost in sodelovanje mladih pri ukrepih EU za mlade, vključno z nedavno ustanovljenimi, kot sta evropski solidarnostni korpus in odkrivanje EU,
- povečati zavezanost deležnikov in sodelovanje z javnimi organi pri izvajanju politik na področjih, pomembnih za mlade,
- spodbujati sodelovanje deležnikov na področjih mladih,
- spodbujati vključevanje deležnikov pri razširjanju politike in programskih ukrepov, vključno z rezultati programa ter dobrimi praksami med svojim članstvom ter drugod.

Te cilje bi bilo treba jasno vključiti v delovne načrte, dejavnosti in končne izsledke organizacij prijaviteljic.

Upravičeni prijavitelji:
Na ta razpis se lahko prijavita dve kategoriji organov: evropske nevladne organizacije (ENVO) in vseevropske mreže (neformalna mreža).

V okviru sodelovanja s civilno družbo na področju mladih se uporabljajo naslednje opredelitve:

Kategorija 1 : evropska nevladna organizacija (ENVO) mora:
- delovati prek uradno priznane strukture, ki jo sestavljajo: (a) evropski organ/sekretariat (prijavitelj), ki ima na dan predložitve prijave že vsaj eno leto zakonit sedež v državi, vključeni v program, in (b) nacionalne organizacije/podružnice vsaj v dvanajstih državah, vključenih v program, ki so z evropskim organom/sekretariatom zakonito povezane,
- biti dejavna na področju mladih in opravljati dejavnosti, ki podpirajo izvajanje na področjih ukrepov strategije EU za mlade,
- vključevati mlade v vodenje in upravljanje organizacije.

Kategorija 2 : vseevropska mreža (neformalna mreža) mora:
- biti sestavljena iz pravno samostojnih nepridobitnih organizacij, dejavnih na področju mladih, in opravljati dejavnosti, ki podpirajo izvajanje na področjih ukrepov strategije EU za mlade,
- delovati kot neformalno vodena struktura, sestavljena iz (a) organizacije, ki ima na dan predložitve prijave že vsaj eno leto zakonit sedež v državi, vključeni v program, ter ima nalogo usklajevati in podpirati mrežo na evropski ravni (prijavitelj), in (b) drugih organizacij s sedeži v vsaj dvanajstih državah, vključenih v program,
- vključevati mlade pri vodenju in upravljanju mreže.

Do predložitve vlog so upravičene pravne osebe s sedežem v eni od naslednjih držav:
- države članice EU: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Hrvaška, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Združeno kraljestvo.
- države Evropskega združenja za prosto trgovino (Efta), ki so del Evropskega gospodarskega prostora (EGP): Islandija, Lihtenštajn, Norveška,
- države kandidatke, ki so deležne ugodnosti predpristopne strategije, v skladu s splošnimi načeli in splošnimi pogoji, določenimi v okvirnih sporazumih, sprejetih s temi državami glede njihove udeležbe v programih EU: nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, Srbija in Turčija.

Rok za oddajo predlogov:  6. 12. 2018

Več informacij tukaj.

‹ nazaj