Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

.

.

Obzorje 2020: Razpis za sofinanciranje projektov na področju povezovanja raziskovalnih infrastruktur

Predmet razpisa:
V okviru prednostne naloge »odlična znanost« programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020 je objavljen javni razpis na področju povezovanja raziskovalnih infrastruktur, s katerim se želi omogočiti dostop do  ključnih nacionalnih in regionalnih raziskovalnih infrastruktur vsem evropskim raziskovalcem,  tako raziskovalcem iz univerzitetnega okolja kot raziskovalcem iz gospodarstva, ter s tem zagotoviti optimalno uporabo in skupni razvoj raziskovalnih infrastruktur.

Upravičeni prijavitelji:
Do finančnih sredstev v okviru programa Obzorje 2020 so upravičeni: (a) vsak pravni subjekt s sedežem v državi članici ali pridruženi državi ali ustanovljen v skladu s pravom Unije; (b) vsaka mednarodna evropska interesna organizacija; (c) vsak pravni subjekt s sedežem v tretji državi, ki je navedena v delovnem programu. Specifični pogoji sodelovanja za ta razpis so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

Rok za oddajo predlogov:  20. 3. 2019

Več informacij tukaj.

‹ nazaj