Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

.

.

EIDHR: Spodbujanje sodelovanja civilnodružbenih organizacij v procesih oblikovanja, izvajanja in monitoringa politik na področju človekovih pravic v Turčiji

Predmet razpisa:
V okviru instrumenta za demokracijo in človekove pravice EIDHR je objavljen javni razpis, namenjen spodbujanju sodelovanja civilnodružbenih organizacij v procesih oblikovanja, izvajanja in monitoringa politik na področju človekovih pravic na nacionalni in lokalni ravni v Turčiji.

Razpis je osredotočen na naslednja tematska področja: pravice žensk in boj proti nasilju na podlagi spola; pravice LGBTI oseb; preprečevanje mučenja in drugih oblik krutega, nečloveškega ali poniževalnega ravnanja; svoboda izražanja, združevanja, prepričanja, vere in medijska svoboda; dostop do pravnega varstva in pravičnega sojenja; pravice otrok; boj proti diskriminaciji, kulturne pravice in pravice manjšin; pravice migrantov, beguncev in prosilcev za azil; socialne pravice in enake možnosti. 

Upravičeni prijavitelji:
Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije, geografskih omejitev ni. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

Okvirna višina razpoložljivih sredstev:
3.100.000 EUR. Prijavite lahko projekte v vrednosti od 200.000 do 500.000 EUR, sofinancira se do 95% upravičenih stroškov.

Rok za prijavo: 12. 3. 2019

Več informacij tukaj.

‹ nazaj