Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

.

.

EIDHR: Razpis za sofinanciranje projektov na področju spodbujanja človekovih pravic v Kirgizistanu

Predmet razpisa:
V okviru instrumenta za demokracijo in človekove pravice EIDHR je objavljen javni razpis, namenjen krepitvi zmogljivosti civilnodružbenih organizacij za učinkovitejše delovanje na področju spodbujanja človekovih pravic in demokratičnih reform v Kirgizistanu.

Sklop 1: spodbujanje pravic oseb s posebnimi potrebami; boj proti diskriminaciji žensk in drugih ranljivih družbenih skupin (LGBTI osebe, otroci, manjšine …)

Sklop 2: spodbujanje temeljnih svoboščin, predvsem svobode izražanja

Upravičeni prijavitelji:
Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije, geografskih omejitev ni. Glede drugih pogojev in partnerskih zahtev glej razpisno dokumentacijo.

Višina razpoložljivih sredstev:
Vrednost razpisa je 1.800.000 EUR (sklop 1: 1.200.000 EUR, sklop 2: 600.000 EUR). Prijavite lahko projekte v vrednosti od 400.000 do 600.000 EUR, sofinancira se do 95% upravičenih stroškov.

Rok za prijavo 18. 3. 2019

Več informacij tukaj.

‹ nazaj