Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

.

.

EIDHR, ENI: Razpis, namenjen spodbujanju in monitoringu človekovih pravic v Palestini

Predmet razpisa:
V okviru evropskega instrumenta za demokracijo in človekove pravice – EIDHR ter evropskega instrumenta sosedstva – ENI je objavljen javni razpis, namenjen krepitvi vloge palestinskih civilnodružbenih organizacij na področju spodbujanja in monitoringa  človekovih pravic.

Sklop 1: spodbujanje in varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin, kakor so razglašene v mednarodnih in regionalnih instrumentih

Sklop 2: krepitev kapacitet civilnodružbenih organizacij na področju človekovih pravic

Upravičeni prijavitelji:
Prijavitelji na javni razpis so civilnodružbene organizacije, vključno z nevladnimi neprofitnimi organizacijami in neodvisnimi političnimi ustanovami, lokalne organizacije, neprofitne agencije, institucije in organizacije zasebnega sektorja ter njihove mreže na lokalni, regionalni, nacionalni in mednarodni ravni, iz Palestine, kot partnerji pa lahko sodelujejo tudi civilnodružbene organizacije iz drugih držav. Glede drugih pogojev in partnerskih držav glej razpisno dokumentacijo.

Vrednost razpisa:
Sklop 1: 2.600.000 EUR. V okviru sklopa 1 lahko prijavite projekte v vrednosti od 400.000 EUR do 650.000 EUR

Sklop 2: 500.000 EUR. V okviru sklopa 2 pa v vrednosti od 250.000 do 500.000 EUR.

Sofinancira se do 95 % upravičenih stroškov.

Rok za prijavo 18. 3. 2019

Več informacij tukaj.

‹ nazaj