Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

.

.

.

.

Javni razpis - sofinanciranje pokroviteljstva in donatorstva v občini Straža za leto 2019

Predmet razpisa:
Predmet razpisa je sofinanciranje dejavnosti, programov, projektov in opreme za aktivnosti društev ali fizilčnih oseb ter prireditev in dogodkov, ki jih organizirajo društva oz. fizične osebe v občini Straža v letu 2019.

Občina Straža prevzema pokroviteljstvo in donatorstvo nad društvi, neprofitnimi organizacijami, združenji, zavodi in fizičnimi osebami, ki utrjujejo in promovirajo pozitivne vrednote, promovirajo občino Straža oziroma širijo njene razvojne potenciale na širšem prostoru; imajo svojo prepoznavno vsebino in značaj; dopolnjujejo kulturno, turistično in športno ponudbo občine Straža.

Upravičeni prijavitelji:
Na razpis se lahko prijavijo:

  • društva, neprofitne organizacije, združenja, zavodi kot fizične osebe, ki imajo sedež v občini Straža in so registrirana v skladu z zakonom o društvih in fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče v občini Straža,
  • aktivno delujejo vsaj eno leto pred objavo razpisa; promovirajo občino Straža in so odmevne v širšem prostoru; dosegajo čim višjo stopnjo rezultatov; so neposredno vezani na državno, mednarodno in med regijsko sodelovanje oz. tekmovanje,
  • pravne osebe, ki imajo sedež v drugi občini, njihovi člani so občani občine Straža,
  • izvajajo dejavnost namenjeno občanom občine Straža,
  • izpolnjujejo druge pogoje iz tega razpisa.

Okvirna višina razpoložljivih sredstev: skupna višina proračunskih sredstev v letu 2019 znaša 7.000,00 EUR.

Rok za oddajo predlogov: Razpis je odprt do porabe sredstev.

Več informacij tukaj.

‹ nazaj