Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

.

.

Javni razpis za sofinanciranje programov aktivnosti organizacij romske skupnosti (romske zveze) v letu 2019

Predmet razpisa:
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov aktivnosti organizacij romske skupnosti (romske zveze) v Sloveniji v letu 2019, ki spodbujajo aktivacijo in večje vključevanje pripadnic in pripadnikov romske skupnosti v družbo, prispevajo k opolnomočenju pripadnic in pripadnikov skupnosti in izboljšanju njihovega položaja ter prispevajo k odpravljanju nestrpnosti med večinskim in manjšinskim prebivalstvom, še posebej v lokalnih okoljih.

Upravičeni prijavitelji:
Na razpis se lahko prijavijo zveze društev v Republiki Sloveniji, ki so registrirane kot pravna oseba zasebnega prava, ki jo ustanovijo pripadniki romske skupnosti in vključuje najmanj pet romskih društev. Trend njihovega delovanja mora biti dolgoročen in morajo biti na dan objave javnega razpisa registrirane najmanj dve leti. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

Višina razpoložljivih sredstev:
180.000 EUR.

Rok za prijavo 25. 2. 2019

Več informacij tukaj.

‹ nazaj