Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

.

.

.

.

Javni poziv za spodbujanje vlaganj v avdiovizualno produkcijo za leto 2019

Predmet razpisa:
Javni poziv je namenjen zbiranju predlogov za denarno povračilo za filmske in AV projekte, ki izpolnjujejo formalne in vsebinske pogoje, določene z besedilom tega poziva, 17.a in 17.b členoma ZSFCJA, in Pravilnikom o spodbujanju vlaganj v avdiovizualno produkcijo (Uradni list RS, št. 7/17). Pravica do denarnega povračila se lahko uveljavlja za filme, namenjene za kinematografsko predvajanje, in avdiovizualna dela vseh zvrsti, namenjena predvajanju v medijih, ob formalnih in vsebinskih pogojih, določenih s Pravilnikom.

Na javnem pozivu se lahko kandidira z naslednjimi projekti:

  • igrani filmi ne glede na dolžino;
  • animirani filmi ne glede na dolžino;
  • dokumentarni filmi ne glede na dolžino;
  • srednjemetražni in celovečerni igrani, animirani ali dokumentarni projekti, ki so primerni za javno predvajanje v okviru avdiovizualnih medijskih storitev;
  • posamezne epizode televizijskih nadaljevank in serij;
  • animirane serije;
  • televizijske nadaljevanke, kjer se posamezna sezona epizod šteje kot en projekt.

Upravičeni prijavitelji:
Pravico do denarnega povračila lahko uveljavlja pravna ali fizična oseba s sedežem v drugi državi, članici Evropske unije, državi partnerici Evropskega gospodarskega prostora ali tretji državi, ki je registrirana za filmsko in televizijsko produkcijo, in izvršni producent, ki ima sedež v Republiki Sloveniji in ima za izvedbo filma ali avdiovizualnega dela na območju Republike Slovenije sklenjeno pogodbo s pravno ali fizično osebo s sedežem v drugi državi, članici Evropske unije, državi partnerici Evropskega gospodarskega prostora ali tretji državi, ki je registrirana za filmsko in televizijsko produkcijo, ter izpolnjuje naslednje pogoje:

  • ima urejene avtorske pravice za projekt;
  • v obdobju preteklih treh let je imela vsaj en projekt, ki je bil predvajan v kinematografski distribuciji ali v medijih, skladno z zakonom, ki ureja avdiovizualne medijske storitve;
  • izkaže izdatke, porabljene v Republiki Sloveniji za namen projekta, ter ima poravnane obveznosti iz naslova davkov in prispevkov v Republiki Sloveniji in v državi, kjer ima sedež ali stalno prebivališče.

Višina razpoložljivih sredstev: 1.000.000 EUR.

Rok za prijavo
Ta javni poziv je odprt do porabe sredstev (do objave zaključka poziva), vendar najdlje do 31. 12. 2019.

Več informacij tukaj.

‹ nazaj