Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

.

.

Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti na področju turizma in prireditev v občini Mokronog-Trebelno za leto 2019

Predmet razpisa:
Cilji sofinanciranja:

  • povečanje turističnega obiska v občini,
  • spodbujanje obsega delovanja in aktivnosti (projektov) turističnih društev,
  • povečanje promocijske dejavnosti društev (promocija društva in občine),
  • spodbujanje društev za vključevanje lokalnega prebivalstva v izvajanje projektov in prireditev,
  • ohranjanje prepoznavnosti in tradicionalnih vsebin turističnih prireditev.

Upravičeni prijavitelji:
Na razpis se lahko prijavijo tisti, ki izpolnjujejo pogoje v skladu s 5. in 6. členom Pravilnika:

  1. za sofinanciranje delovanja društva: društva s sedežem v Občini Mokronog-Trebelno, ki izvajajo redno turistično dejavnost na neprofitni ravni;
  2. za sofinanciranje turističnih projektov: društva s sedežem v Občini Mokronog-Trebelno, ki izvajajo redno turistično dejavnost na neprofitni ravni;
  3. za sofinanciranje turističnih prireditev:
  • društva, s sedežem v občini Mokronog-Trebelno in so registrirani za izvajanje dejavnosti, opredeljenih v javnem razpisu,
  • drugi organizatorji turistične prireditve, ki so registrirani za izvajanje dejavnosti, opredeljenih v javnem razpisu in, ki so z izvedbo turistične prireditve lokacijsko vezani na Občino Mokronog-Trebelno (turistična prireditev se izvede na območju Občine Mokronog-Trebelno).

Višina razpisanih sredstev: 21.000,00 EUR

Rok za prijavo 15. 4. 2019, do 22. ure

Več informacij tukaj.

‹ nazaj