Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

.

.

.

.

Javni razpis za ukrep Racionalizacija sezonske selitve panjev v letu 2019

Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za ukrep Racionalizacija sezonske selitve panjev v letu 2019 in zagotovitev podpore naložbam v opremo za lajšanje sezonskih selitev panjev, s čimer se izboljšata prehranska potreba čebel in opraševanje rastlin

Upravičeni prijavitelji:
Vlagatelji so fizične in pravne osebe, ki opravljajo čebelarsko dejavnost na ozemlju Republike Slovenije ter izpolnjujejo predpisane pogoje za dodelitev sredstev, opredeljene v razpisni dokumentaciji.

Višina razpisanih sredstev: 30.000,00 EUR

Rok za prijavo
Rok za oddajo vlog začne teči peti dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije (datum objave: 22. 3. 2019) z začetkom ob 9. uri in traja do zaprtja javnega razpisa oziroma do 31. julija 2019.

Več informacij tukaj.

‹ nazaj