Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

.

.

.

.

Javni razpis za ukrep Tehnična pomoč čebelarjem v letu 2019

Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za ukrep Tehnična pomoč čebelarjem za ukrepa: Sofinanciranje čebelarske opreme in Pomoč čebelarjem začetnikom v letu 2019, katerega glavni namen je posodabljanje zastarele čebelarske opreme, pripomočkov ali naprav in tehnologije, izboljšanje starostne strukture čebelarjev s sofinanciranjem določene čebelarske opreme.

Upravičeni prijavitelji:
Vlagatelji za ukrep Sofinanciranje čebelarske opreme so fizične in pravne osebe, ki opravljajo čebelarsko dejavnost na ozemlju Republike Slovenije ter izpolnjujejo predpisane pogoje za dodelitev sredstev, opredeljene v razpisni dokumentaciji.

Vlagatelji za ukrep Pomoč čebelarjem začetnikom so fizične osebe, ki začenjajo opravljati čebelarsko dejavnost na ozemlju Republike Slovenije ter izpolnjujejo predpisane pogoje za dodelitev sredstev, opredeljene v razpisni dokumentaciji.

Višina razpisanih sredstev: 264.000,00 EUR

Rok za prijavo:
Rok za oddajo vlog začne teči peti dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije (datum objave: 22. 3. 2019) z začetkom ob 9. uri in traja do zaprtja javnega razpisa oziroma do 31. julija 2019.

Več informacij tukaj.

‹ nazaj