Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

.

.

.

.

Javni razpis za sofinanciranje programov turističnih društev v Občini Črnomelj za leto 2019

Predmet razpisa:
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov turističnih društev v občini Črnomelj za leto 2019 z naslednjimi vsebinami:

 • izvajanje promocijskih in informativnih aktivnosti lokalnega in širšega pomena;
 • spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma;
 • akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine ter urejanju okolja;
 • organiziranje in sodelovanje pri organizaciji turističnih prireditev lokalnega in širšega pomena;
 • aktivnosti za zagotavljanje turističnega podmladka;
 • šolanje in izpopolnjevanje kadrov za namene pospeševanja turizma;
 • investicije in investicijsko vzdrževanje javnega pomena za potrebe turistične dejavnosti.

Upravičeni prijavitelji:
Na razpis se lahko prijavijo turistična in druga društva ter njihove zveze na območju občine Črnomelj, katerih osnovna dejavnost je turistična dejavnost in izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • da delujejo na območju občine Črnomelj in so registrirani za delovanje na območju občine Črnomelj;
 • da so registrirani najmanj eno leto;
 • da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa Zakon o društvih;
 • da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih aktivnosti na področju turizma;
 • da redno - letno dostavljajo občini podatke o članstvu, poročilo o realizaciji programov, načrt aktivnosti in poročilo o doseženih rezultatih.

Višina razpoložljivih sredstev: 5.000,00 EUR.

Rok za prijavo 20. 5. 2019

Več informacij tukaj.

‹ nazaj