Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

.

.

.

.

Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev iz občinskega proračuna za varstvo narave in okolja v Občini Sodražica za leto 2019

Predmet razpisa:
Občina Sodražica razpisuje nepovratna finančna sredstva za varstvo narave za leto 2019, in sicer:

  • 800,00 EUR izvedbi okoljskovarovalnih akcij (npr. čistilna akcija in podobno);
  • 1.200,00 EUR projektom društev ali drugim prostovoljskim in neprofitnim organizacijam, ki delujejo na območju Občine Sodražica, z namenom pospeševanja in promocije ohranjanja naše žive naravne dediščine (Čebelarska družina, Lovska družina in ribiška družina) na območju naše občine.

Upravičeni prijavitelji:
Pogoji za kandidiranje pod točko 2 je najmanj 5 let delovanja na območju Občine Sodražica ter:

  • pridobljena koncesija za opravljanje lovske ali ribiške dejavnosti ali
  • članstvo v nacionalnih združenjih (npr. Lovska zveza Slovenije, Čebelarske zveza Slovenije itd).

Pridobitev sredstev za namene pod točko 1 in 2 se pogojuje z izvedbo na območju občine Sodražica.

Višina razpisanih sredstev: 2.000,00 EUR.

Rok za prijavo 20. 5. 2019, do 10. ure

Več informacij tukaj.

‹ nazaj