Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Javni razpis TZS za sofinanciranje turističnih prireditev turističnih društev v letu 2019

Predmet razpisa:
Turistična zveza Slovenije je objavila javni razpis za sofinanciranje turističnih prireditev turističnih društev v letu 2019.

Upravičeni prijavitelji:
Na razpis se lahko prijavi vsako turistično društvo, registrirano v Sloveniji, ki deluje najmanj dve leti in ima poravnane vse finančne obveznosti do TZS.

Vsako TD lahko kot prijavitelj v okviru tega razpisa prijavi le eno prireditev, ki traja en dan oziroma največ tri dni skupaj. Izjemoma lahko TD prijavi v samostojni vlogi tudi prireditev, ki jo organizira mladinski odbor/sekcija mladih/turistični podmladek turističnega društva, ki ga sestavljajo mladi med 16. in 29. letom starosti, vendar le v primeru, da so v Statutu društva navedeni kot organi društva in delujejo najmanj eno leto, to je od 10. 5. 2018.

Višina razpisanih sredstev: 140.000,00 EUR.

Rok za prijavo 27. 5. 2019

Več informacij tukaj.

‹ nazaj