Regijski NVO center

.

Spremljajte nas na FACEBOOKU
Regijski NVO center (klik)

Javni razpis za organizacijo prireditve »Petruvu v deželi Petra Klepca - 2019« Občina Osilnica

Predmet razpisa:
Predmet javnega razpisa je organizacija in izvedba prireditve »Petruvu v deželi Petra Klepca - 2019«, ki bo 29.06.2019 v Osilnici.

Upravičeni prijavitelji:
Na javni razpis se lahko prijavijo:

  • društva, ki so registrirana v skladu z Zakonom o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 - UPB2 in 21/18 - ZNOrg) in
  • javni zavodi in javna podjetja, registrirana v skladu z veljavno zakonodajo.

Pogoji:

  • reference društva, zavoda ali podjetja z navedbo že uspešno izpeljanih tovrstnih dejavnosti v preteklosti.

Naročnik lahko izbere le enega ponudnika za organizacijo prireditve ali dva ponudnika, in sicer enega, ki bo odgovoren za izpeljavo kulturnega dela prireditve, in enega, ki bo zadolžen za organizacijo in izpeljavo celotne preostale prireditve (slednji bo tudi nosilec prireditve).

Rok za prijavo 5. 6. 2019

Več informacij tukaj.

‹ nazaj